ОП Ид.No
537
Обект на поръчката
15.07.2015 13:04:01
Услуга
Предмет на поръчката
15.07.2015 13:04:01
Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ – Разград
Ред за провеждане
15.07.2015 13:04:01
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.07.2015 13:04:01
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
15.07.2015 13:04:01
4 от 15.07.2015
15.07.2015 13:04:01
0.12 MB
Обявление/Публична покана
15.07.2015 13:04:01
 
15.07.2015 13:04:01
0.2 MB
Документация
15.07.2015 13:04:01
 
Номер на преписка в АОП
15.07.2015 13:04:01
00044-2015-0101
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.09.2015 10:08:36
 
18.09.2015 10:08:36
5.03 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.09.2015 10:08:36
 
18.09.2015 10:08:36
0.99 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.10.2015 13:34:12
 
01.10.2015 13:34:12
2.83 MB
Решение за класиране
01.10.2015 13:34:12
 
01.10.2015 13:34:12
2.89 MB