ОП Ид.No
544
Обект на поръчката
20.07.2015 09:44:41
Строителство
Предмет на поръчката
20.07.2015 09:44:41
„Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект: „Ремонт на пътно тяло на път III-8604 „Пловдив – Бяла Черква – Косово /Бачково – Хвойна/“ при км 15+000”
Ред за провеждане
20.07.2015 09:44:41
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
20.07.2015 09:44:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.07.2015 09:44:41
169 от 17.07.2015
678043 от 17.07.2015 г.
20.07.2015 09:44:41
2.42 MB
Обявление/Публична покана
20.07.2015 09:44:41
от 17.07.2015
678044 от 17.07.2015 г.
20.07.2015 09:44:41
0.22 MB
Документация
20.07.2015 09:44:41
 
Номер на преписка в АОП
20.07.2015 09:44:41
00044-2015-0108
Срок за получаване на офертите
20.07.2015 09:44:41
10.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.09.2015 14:40:21
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.09.2015 17:22:37
53-00-10888 от 30.09.2015
отваряне на ценови оферти на 05.10.2015 г. от 11:00 часа в зала 701, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2015 16:22:52
Протоколи № 2 № 3
09.10.2015 16:22:52
1.97 MB
09.10.2015 16:22:52
0.09 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.10.2015 16:22:52
253 от 09.10.2015
09.10.2015 16:22:52
0.08 MB
Решение за прекратяване
16.12.2015 16:13:14
299 от 16.12.2015
702972/16.12.2015 г.
16.12.2015 16:13:14
0.18 MB
16.12.2015 16:13:14
0.5 MB
Гаранция за участие
11.01.2016 16:02:26
0.01 MB