ОП Ид.No
548
Обект на поръчката
21.07.2015 16:50:09
Строителство
Предмет на поръчката
21.07.2015 16:50:09
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Пловдив, а именно: Ремонт на сградата на РПС Граф Игнатиево, Ремонт на сградата на РПС Йоаким Груево, Ремонт в сградата на РПС Стряма.
Ред за провеждане
21.07.2015 16:50:09
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
21.07.2015 16:50:09
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
21.07.2015 16:50:09
Решение-3 от 21.07.2015
21.07.2015 16:50:09
0.11 MB
Обявление/Публична покана
21.07.2015 16:50:09
24-00-282 от 21.07.2015
21.07.2015 16:50:09
0.14 MB
Документация
21.07.2015 16:50:09
Документация от 21.07.2015
21.07.2015 16:50:09
0.53 MB
Номер на преписка в АОП
21.07.2015 16:50:09
00044-2015-0110
Открита процедура по ЗОП
Срок за получаване на офертите
21.07.2015 16:50:09
31.08.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.09.2015 16:31:13
 
Решение за определяне на изпълнител
14.09.2015 15:34:36
 
14.09.2015 15:34:36
0.24 MB
 
Договор No.РД-37-2/05.10.2015
Обособена позиция
06.10.2015 13:55:16
1
Предмет на договора
06.10.2015 13:55:16
Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Пловдив, а именно: Ремонт на сградата на РПС Граф Игнатиево, Ремонт на сградата на РПС Йоаким Груево, Ремонт в сградата на РПС Стряма.
Договор тип
06.10.2015 13:55:16
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.10.2015 13:55:16
РД-37-2 от 05.10.2015
06.10.2015 13:55:16
0.3 MB
Стойност на договора
06.10.2015 13:55:16
BGN, 20 430.03, 20.00, 24 516.04
Изпълнител
06.10.2015 13:55:16
Миг Инженеринг ЕООД
Дата на приключване
17.11.2015 09:16:45
13.11.2015
17.11.2015 09:16:45
0.06 MB
Състояние на договора
06.10.2015 13:55:16
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
17.11.2015 09:16:45
 
17.11.2015 09:16:45
0.36 MB
Плащания