ОП Ид.No
554
Обект на поръчката
28.07.2015 13:00:06
Строителство
Предмет на поръчката
28.07.2015 13:00:06
Извършване на ремонтни дейности на сграда на РПС- Берковица
Ред за провеждане
28.07.2015 13:00:06
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
28.07.2015 13:00:06
открита
Решение за откриване на процедурата
28.07.2015 13:00:06
2 от 24.07.2015
28.07.2015 13:00:06
0.01 MB
03.08.2015 14:56:14
0.01 MB
03.08.2015 14:59:08
0.18 MB
Обявление/Публична покана
28.07.2015 13:00:06
изх. №498 от 28.07.2015
28.07.2015 13:00:06
0.04 MB
03.08.2015 14:56:14
0.51 MB
Документация
28.07.2015 13:00:06
 
28.07.2015 13:00:06
0.28 MB
Номер на преписка в АОП
28.07.2015 13:00:06
00044-2015-0117
Срок за получаване на офертите
28.07.2015 13:00:06
07.09.2015 11:56
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2015 14:59:18
Протокол 2 от 05.10.2015
09.10.2015 14:59:18
0.11 MB
Решение за класиране
09.10.2015 15:02:30
Решение 4 от 09.10.2015
09.10.2015 15:02:30
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2015 16:29:19
Протокол 1 от 14.09.2015
14.09.2015 16:29:19
0.39 MB
 
Договор No.РД-37-1/16.11.2015
Обособена позиция
16.11.2015 17:22:25
1
Предмет на договора
16.11.2015 17:22:25
Извършване на ремонтни дейности на сграда на РПС- Берковица
Договор
16.11.2015 17:22:25
РД-37-1 от 16.11.2015
16.11.2015 17:22:25
0.2 MB
Стойност на договора
16.11.2015 17:22:25
BGN, 7 929.11, 20.00, 9 514.93
Срок за изпълнение
16.11.2015 17:22:25
16.01.2016
Изпълнител
16.11.2015 17:22:25
ЕТ РИ-БИЛД Румяна Митова
Дата на приключване
05.01.2016 12:09:06
12.12.2015
Състояние на договора
05.01.2016 12:09:06
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
05.01.2016 12:09:06
Изпълнение на договора
Плащания