ОП Ид.No
568
Обект на поръчката
14.08.2015 16:37:46
Услуга
Предмет на поръчката
14.08.2015 16:37:46
Осъществяване на видеонаблюдение с цел охрана, на обекти, стопанисвани от АПИ- ОПУ - Хасково, по обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Видеонаблюдение на Административна сграда в гр. Хасково I-ви етаж - пункт за продажба на винетни стикери
2 Видеонаблюдение на пункт за продажба на винетни стикери в РПС - Свиленград
Ред за провеждане
14.08.2015 16:37:46
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.08.2015 16:37:46
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
14.08.2015 16:37:46
Решение от 14.08.2015
14.08.2015 16:37:46
0.38 MB
Обявление/Публична покана
14.08.2015 16:37:46
Обявление
14.08.2015 16:37:46
1.47 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.10.2015 15:26:56
 
27.10.2015 15:26:56
2.04 MB
Решение за завършване по чл. 38/39
27.10.2015 15:26:56
 
Решение за прекратяване
27.10.2015 15:26:56
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.10.2015 09:02:45
 
15.10.2015 09:02:45
1.57 MB
Документация
14.08.2015 16:37:46
 
Срок за получаване на офертите
14.08.2015 16:37:46
07.10.2015 16:00
Гаранция за участие
30.03.2016 11:18:35
0.01 MB