ОП Ид.No
573
Обект на поръчката
27.08.2015 15:03:04
Услуга
Предмет на поръчката
27.08.2015 15:03:04
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за: ∙ Обект 1 - Рехабилитация на път І-7 „Силистра – Шумен – Велики Преслав – Върбица“ участък от км 149+156,80 до км 166+548“ ∙ Обект 2 - Рехабилитация на път І-4, съвпадащ с ул. „Магистрална“ в гр. Велико Търново от км 126+667 до км 127+328 и от км 127+678 до км 129+614“.
Ред за провеждане
27.08.2015 15:03:04
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
27.08.2015 15:03:04
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.08.2015 15:03:04
195 от 27.08.2015
684724 от 27.08.2015
27.08.2015 15:03:04
1.29 MB
Решение за прекратяване
05.10.2015 17:14:44
246 от 05.10.2015
05.10.2015 17:14:44
3.98 MB
05.10.2015 17:14:44
2.76 MB
Обявление/Публична покана
27.08.2015 15:03:04
от 27.08.2015
684725 от 27.08.2015
27.08.2015 15:03:04
5.44 MB
Документация
27.08.2015 15:03:04
 
Номер на преписка в АОП
27.08.2015 15:03:04
00044-2015-0131
Срок за получаване на офертите
27.08.2015 15:03:04
08.10.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
28.09.2015 17:20:45
 
Гаранция за участие
11.11.2015 09:23:21
0.01 MB