ОП Ид.No
576
Обект на поръчката
26.08.2015 13:18:58
Услуга
Предмет на поръчката
26.08.2015 13:18:58
''Охрана чрез СОТ на 17 обекта на територията на ОПУ-Русе''
Ред за провеждане
26.08.2015 13:55:04
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
26.08.2015 13:55:04
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
26.08.2015 13:18:58
Решение-2 от 26.08.2015
26.08.2015 13:18:58
1.58 MB
Обявление/Публична покана
26.08.2015 13:18:58
24-00-206 от 26.08.2015
26.08.2015 13:18:58
5.77 MB
Документация
26.08.2015 13:18:58
 
Номер на преписка в АОП
26.08.2015 13:18:58
00044-2015-0129
Срок за получаване на офертите
26.08.2015 13:18:58
06.10.2015 13:17
Решение за завършване по чл. 38/39
18.11.2015 16:32:37
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.10.2015 15:52:17
 
 
Договор No.Договор № 8/16.11.2015
Договор тип
18.11.2015 12:05:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.11.2015 12:05:18
Договор № 8 от 16.11.2015
18.11.2015 12:05:18
3.19 MB
Стойност на договора
18.11.2015 12:05:18
BGN, 19 140.00, 20.00, 22 968.00
Срок за изпълнение
18.11.2015 12:05:18
 
36 месеца
Изпълнител
18.11.2015 12:05:18
831633773, ЮСИС ООД гр СОФИЯ
Дата на приключване
18.11.2015 12:05:18
16.11.2018
Състояние на договора
18.11.2015 12:05:18
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
17.01.2019 11:41:21
24-00-16 от 17.01.2019
Гаранции
Плащания