ОП Ид.No
579
Обект на поръчката
27.08.2015 15:02:10
Услуга
Предмет на поръчката
27.08.2015 15:02:10
Охрана чрез видеонаблюдение на опорен пункт ДЗС на територията на ОПУ-Русе
Ред за провеждане
27.08.2015 15:02:10
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
27.08.2015 15:02:10
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
27.08.2015 15:02:10
от 27.08.2015
27.08.2015 15:02:10
1.52 MB
Обявление/Публична покана
27.08.2015 15:02:10
 
27.08.2015 15:02:10
5.61 MB
Документация
27.08.2015 15:02:10
 
Номер на преписка в АОП
27.08.2015 15:02:10
00044-2015-0130
Срок за получаване на офертите
09.09.2015 14:28:15
07.10.2015
Решение за завършване по чл. 38/39
18.11.2015 16:35:31
 
Решение за определяне на изпълнител
21.10.2015 16:20:13
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.10.2015 16:35:05
 
12.10.2015 16:35:05
2.19 MB
12.10.2015 16:35:05
0.25 MB
15.10.2015 16:42:31
1.7 MB
 
Договор No.Договор № 9/16.11.2015
Обособена позиция
18.11.2015 12:08:40
1
Предмет на договора
18.11.2015 12:08:40
Охрана чрез видеонаблюдение на опорен пункт ДЗС на територията на ОПУ-Русе
Договор тип
18.11.2015 12:08:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.11.2015 12:08:40
Договор № 9 от 16.11.2015
18.11.2015 12:08:40
2.45 MB
Стойност на договора
18.11.2015 12:08:40
BGN, 5 517.00, 20.00, 6 620.40
Срок за изпълнение
18.11.2015 12:08:40
16.11.2018
Изпълнител
18.11.2015 12:08:40
831633773, ЮСИС ООД гр СОФИЯ
Дата на приключване
18.11.2015 12:08:40
16.11.2018
Състояние на договора
18.11.2015 12:08:40
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
17.01.2019 11:47:58
24-00-17 от 17.01.2019
Гаранции
Плащания