ОП Ид.No
581
Обект на поръчката
02.09.2015 16:37:44
Услуга
Предмет на поръчката
02.09.2015 16:37:44
„Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла - Ботевград“ при км 41+394“, на територията на ОПУ Плевен”.
Източник на финансиране
31.01.2020 11:57:36
АПИ
Ред за провеждане
02.09.2015 16:37:44
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
02.09.2015 16:37:44
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.09.2015 16:37:44
203 от 02.09.2015
02.09.2015 16:37:44
0.31 MB
Обявление/Публична покана
02.09.2015 16:37:44
от 02.09.2015
02.09.2015 16:37:44
0.22 MB
Документация
02.09.2015 16:37:44
 
Номер на преписка в АОП
02.09.2015 16:37:44
00044-2015-0134
Срок за получаване на офертите
02.09.2015 16:37:44
30.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.10.2015 10:36:24
 
23.10.2015 10:36:24
2.9 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.11.2015 11:10:19
53-00-13081 от 24.11.2015
Отваряне на ценовите оферти на 27.11.2015 от 10:00 ч. в зала 406А в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.12.2015 15:14:27
 
11.12.2015 15:14:27
1.23 MB
11.12.2015 15:14:27
0.14 MB
11.12.2015 15:14:27
0.3 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.12.2015 15:14:27
296 от 11.12.2015
 
Договор No.РД-37-8/02.03.2016
Обособена позиция
07.03.2016 11:42:30
1
Предмет на договора
07.03.2016 11:42:30
„Извършване на проучвателно-проектантски работи на проявил се свлачищен процес при с. Козар Белене на републикански път І-3 „Бяла - Ботевград“ при км 41+394“, на територията на ОПУ Плевен”.
Уведомление на АОП за сключен договор
07.03.2016 11:42:30
717910/07.03.2016 от 07.03.2016
Договор тип
07.03.2016 11:42:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.03.2016 11:42:30
РД-37-8 от 02.03.2016
07.03.2016 11:42:30
1.01 MB
07.03.2016 11:42:30
0.11 MB
07.03.2016 11:42:30
0.05 MB
Стойност на договора
07.03.2016 11:42:30
BGN, 15 400.00, 20.00, 18 480.00
Срок за изпълнение
07.03.2016 11:42:30
 
16 календарни дни
Изпълнител
07.03.2016 11:42:30
Геоконструкт ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
31.01.2020 11:57:36
24-00-196 от 31.01.2020
957550/31.01.2020