ОП Ид.No
583
Обект на поръчката
04.09.2015 14:16:16
Услуга
Предмет на поръчката
04.09.2015 14:16:16
Изработване на технически проект за нова връхна конструкция за обект "Селскостопански надлез над път ІІ-73 "Граница ОПУ-Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас) при км 89+205" и упражняване на авторски надзор по смисъла на ЗУТ и действащите подзаконови нормативни актове на всички части на техническия проект
Ред за провеждане
04.09.2015 14:16:16
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2015 14:16:16
публична покана
Решение за откриване на процедурата
07.09.2015 10:06:01
1 от 04.09.2015
Обявление/Публична покана
04.09.2015 14:16:16
1 от 04.09.2015
Документация
04.09.2015 14:16:16
 
Номер на преписка в АОП
04.09.2015 14:16:16
9045606
Срок за получаване на офертите
04.09.2015 14:16:16
16.09.2015 14:15
 
Договор No.6/23.11.2015