ОП Ид.No
59
Обект на поръчката
04.02.2015 13:51:18
Услуга
Предмет на поръчката
04.02.2015 13:51:18
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: „Пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич при пресичане на път ІІІ-198 „Петрич - Златарево“ с АМ „Струма“ Лот 4 при км 435+020“
Ред за провеждане
04.02.2015 13:51:18
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
04.02.2015 13:51:18
Към Рамково споразумение № 53-00-10479 от 08.09.2014
Обявление/Публична покана
04.02.2015 13:51:18
53-00-1170 от 04.02.2015
Покана и приложения
04.02.2015 13:51:18
1.12 MB
Срок за получаване на офертите
04.02.2015 13:51:18
13.02.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.03.2015 14:35:37
 
Решение за определяне на изпълнител
13.03.2015 14:35:37
37 от 13.03.2015
 
Договор No.Д-46/08.04.2015
Обособена позиция
09.04.2015 10:14:17
1
Предмет на договора
09.04.2015 10:14:17
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: „Пътни връзки „Петрич – Кулата“ и „Кулата – Петрич при пресичане на път ІІІ-198 „Петрич - Златарево“ с АМ „Струма“ Лот 4 при км 435+020“
Договор тип
09.04.2015 10:14:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.04.2015 10:14:17
Д-46 от 08.04.2015
09.04.2015 10:14:17
0.33 MB
09.04.2015 10:14:17
0.06 MB
09.04.2015 10:14:17
0.05 MB
Стойност на договора
09.04.2015 10:14:17
BGN, 1 450.00, 20.00, 1 740.00
Срок за изпълнение
09.04.2015 10:14:17
 
7 календарни дни
Изпълнител
09.04.2015 10:14:17
Трансконсулт-БГ ООД
Състояние на договора
09.04.2015 10:14:17
В изпълнение
Гаранции
Плащания