ОП Ид.No
603
Обект на поръчката
17.09.2015 12:00:11
Услуга
Предмет на поръчката
17.09.2015 12:00:11
„Извършване на допълнителни консултантски услуги във връзка с извършване на допълнителни строително монтажни работи на обект: Лот № 22А от Проект “Транзитни пътища V” Път II-84 “Юндола – Якоруда - Разлог“ от км 54+390 до км 107+114 и Път II-19 „Разлог – Банско – Гоце Делчев – Садово” от км 36+570 до км 93+670.71, с обща дължина 109.824 км с обособени подобекти: Подобект I Изпълнение на строително монтажните работи за реконструкцията на мост при км 100+400 в Участък 1 Път II-84 “Юндола - Разлог“; Подобект II Изпълнение на ремонтно- възстановителни работи във връзка с установено срязване и пропадане на пътното платно между км 63+900 до км 63+800; Подобект III Изпълнение на ремонтни дейности на съоръжение при км 1+550 на Път III-1903.
Ред за провеждане
17.09.2015 12:00:11
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
17.09.2015 12:00:11
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
25.11.2015 11:05:42
Е-31-00-050119 от 25.11.2015
Решение за откриване на процедурата
17.09.2015 12:00:11
237 от 17.09.2015
688148 от 17.09.2015 г.
17.09.2015 12:00:11
0.48 MB
Покани до участниците
17.09.2015 12:00:11
53-00-10435 от 17.09.2015
17.09.2015 12:00:11
1.01 MB
Документация
17.09.2015 12:00:11
 
17.09.2015 12:00:11
0.32 MB
Номер на преписка в АОП
17.09.2015 12:00:11
00044-2015-0137
Срок за получаване на офертите
17.09.2015 12:00:11
28.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.11.2015 16:18:05
доклад
04.11.2015 16:18:05
0.55 MB
Решение за определяне на изпълнител
04.11.2015 16:18:05
275 от 04.11.2015
Решение за прекратяване
16.12.2015 16:09:36
298 от 16.12.2015
702968/16.12.2015 г.
16.12.2015 16:09:36
0.22 MB
16.12.2015 16:09:36
0.39 MB