ОП Ид.No
608
Обект на поръчката
08.10.2015 17:09:05
Строителство
Предмет на поръчката
08.10.2015 17:09:05
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и път III-666”
Източник на финансиране
11.10.2016 15:14:53
АПИ
Ред за провеждане
08.10.2015 17:09:05
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
08.10.2015 17:09:05
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.10.2015 17:09:05
251 от 08.10.2015
691496/08.10.2015
Обявление/Публична покана
08.10.2015 17:09:05
от 08.10.2015
691498/08.10.2015
Документация
08.10.2015 17:09:05
Документация, приложения и проект
08.10.2015 17:09:05
165.85 MB
Номер на преписка в АОП
08.10.2015 17:09:05
00044-2015-0143
Срок за получаване на офертите
08.10.2015 17:09:05
19.11.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
30.10.2015 14:56:36
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.02.2016 16:47:45
53-00-1436 от 19.02.2016
На 24.02.2016 от 12:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
19.02.2016 16:47:45
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.10.2016 15:14:53
 
11.10.2016 15:14:53
0.17 MB
11.10.2016 15:14:53
1.02 MB
11.10.2016 15:14:53
0.54 MB
11.10.2016 15:14:53
0.26 MB
11.10.2016 15:14:53
2.15 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.10.2016 15:14:53
Решение-131 от 11.10.2016
11.10.2016 15:14:53
1.39 MB
 
Договор No.РД-37-16/11.05.2017
Обособена позиция
12.05.2017 15:00:08
1
Предмет на договора
12.05.2017 15:00:08
„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и път III-666”
Договор тип
12.05.2017 15:00:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.05.2017 15:00:08
РД-37-16 от 11.05.2017
786891/12.05.2017
12.05.2017 15:00:08
3.02 MB
12.05.2017 15:00:08
0.4 MB
12.05.2017 15:00:08
0.12 MB
12.05.2017 15:00:08
0.54 MB
Стойност на договора
12.05.2017 15:00:08
BGN, 892 892.27, 20.00, 1 071 470.72
Срок за изпълнение
12.05.2017 15:00:08
 
45 дни
Изпълнител
12.05.2017 15:00:08
ПСТ Груп ЕАД
Състояние на договора
12.05.2017 15:00:08
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
12.05.2017 15:00:08
Обявление за приключване на договор