ОП Ид.No
620
Обект на поръчката
08.10.2015 16:48:54
Строителство
Предмет на поръчката
08.10.2015 16:48:54
„Проектиране и строителство на укрепване с подпорна стена на насип на АМ „Струма“ Лот 2 от км 322+100 до км 322+260 и реконструкция на устой страна София на виадукт при км 322+400“
Ред за провеждане
08.10.2015 16:48:54
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
08.10.2015 16:48:54
договаряне без обявление на основание чл. 90, ал.1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
21.10.2015 09:33:50
Е-31-00-053855 от 20.10.2015
Решение за откриване на процедурата
08.10.2015 16:48:54
252 от 08.10.2015
691473/08.10.2015
08.10.2015 16:48:54
0.34 MB
Покани до участниците
08.10.2015 16:48:54
"ГБС-Инфраструктурно строителство" АД и "Пътстрой-92" АД - 53-00-11189 от 08.10.2015
08.10.2015 16:48:54
0.49 MB
Документация
08.10.2015 16:48:54
 
Номер на преписка в АОП
08.10.2015 16:48:54
00044-2015-0142
Срок за получаване на офертите
08.10.2015 16:48:54
09.10.2015 10:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.10.2015 18:25:09
 
13.10.2015 18:25:09
2.59 MB
Решение за определяне на изпълнител
13.10.2015 18:25:09
259 от 13.10.2015
 
Договор No.Д-140/15.10.2015
Обособена позиция
23.10.2015 10:22:31
1
Предмет на договора
23.10.2015 10:22:31
„Проектиране и строителство на укрепване с подпорна стена на насип на АМ „Струма“ Лот 2 от км 322+100 до км 322+260 и реконструкция на устой страна София на виадукт при км 322+400“
Уведомление на АОП за сключен договор
23.10.2015 10:50:36
693861 от 23.10.2015
Договор тип
23.10.2015 10:22:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.10.2015 10:22:31
Д-140 от 15.10.2015
23.10.2015 10:22:31
7.42 MB
23.10.2015 10:22:31
3.79 MB
23.10.2015 10:22:31
0.41 MB
Стойност на договора
23.10.2015 10:22:31
BGN, 962 793.00, 20.00, 1 155 351.60
Срок за изпълнение
23.10.2015 10:22:31
 
15 календарни дни
Изпълнител
23.10.2015 10:22:31
Пътстрой-92 АД
Дата на приключване
11.01.2016 16:06:28
16.10.2015
Състояние на договора
23.10.2015 10:22:31
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.01.2016 16:06:28
24-00-106 от 08.01.2016
11.01.2016 16:06:28
0.17 MB
Плащания