ОП Ид.No
622
Обект на поръчката
12.10.2015 12:16:52
Строителство
Предмет на поръчката
12.10.2015 12:16:52
„Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на Републиканските пътища на територията на ОПУ Силистра“.
Ред за провеждане
12.10.2015 12:16:52
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2015 12:16:52
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
09.11.2015 16:42:45
Е-31-00-054249 от 09.11.2015
Решение за откриване на процедурата
12.10.2015 12:16:52
257 от 12.10.2015
691823/12.10.2015 г.
12.10.2015 12:16:52
0.56 MB
Покани до участниците
12.10.2015 12:16:52
53-00-11297 от 12.10.2015
Документация
12.10.2015 12:16:52
 
12.10.2015 12:16:52
4.26 MB
Номер на преписка в АОП
12.10.2015 12:16:52
00044-2015-0144
Срок за получаване на офертите
12.10.2015 12:16:52
16.10.2015 10:00
Информация за спиране (ход на обжалване)
19.10.2015 17:35:24
24-00-2450 от 19.10.2015
19.10.2015 17:35:24
0.12 MB