ОП Ид.No
634
Обект на поръчката
26.10.2015 13:36:03
Строителство
Предмет на поръчката
26.10.2015 13:36:03
Извършване на ремонтни дейности в административната сграда на ОПУ Плевен и кантон Гривица
Ред за провеждане
01.12.2015 14:29:47
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
26.10.2015 13:36:03
Открита процедура
Решение за прекратяване
01.12.2015 14:29:47
4059 от 01.12.2015
700187/01.12.2015
Решение за откриване на процедурата
26.10.2015 13:36:03
3880 от 26.10.2015
694044/26.10.2015
26.10.2015 13:36:03
0.38 MB
Обявление/Публична покана
26.10.2015 13:36:03
от 26.10.2015
694045/26.10.2015
26.10.2015 13:36:03
1.07 MB
Документация
26.10.2015 13:36:03
 
Номер на преписка в АОП
26.10.2015 13:36:03
00044-2015-0153
Срок за получаване на офертите
26.10.2015 13:36:03
07.12.2015 17:00