ОП Ид.No
640
Обект на поръчката
02.11.2015 12:00:12
Строителство
Предмет на поръчката
02.11.2015 12:00:12
„Проектиране и доизграждане на обект: Път ІІІ-642 Калояново - Хисаря от км 15+650 до км 17+192 - надлез и пътна варианта”.
Източник на финансиране
12.12.2016 11:32:01
АПИ
Ред за провеждане
02.11.2015 12:00:12
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
02.11.2015 12:00:12
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.11.2015 12:00:12
273 от 02.11.2015
695177/02.11.2015 г.
02.11.2015 12:00:12
0.13 MB
Обявление/Публична покана
02.11.2015 12:00:12
от 02.11.2015
695181/02.11.2015 г.
02.11.2015 12:00:12
0.25 MB
Документация
02.11.2015 12:00:12
 
02.11.2015 12:00:12
183.64 MB
Номер на преписка в АОП
02.11.2015 12:00:12
00044-2015-0154
Срок за получаване на офертите
02.11.2015 12:00:12
14.12.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
07.12.2015 17:10:08
 
07.12.2015 17:10:08
0.11 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.02.2016 16:55:38
 
Решение за прекратяване
12.12.2016 11:32:01
158 от 12.12.2016
762084/12.12.2016 г.
12.12.2016 11:32:01
4.93 MB
12.12.2016 11:32:01
1.71 MB