ОП Ид.No
660
Обект на поръчката
27.11.2015 14:12:51
Строителство
Предмет на поръчката
27.11.2015 14:12:51
„Извършване на ремонтно –възстановителни дейности на прекъснатия въздушен електропровод, захранващ пътен кантон „Мина Твърдица“ на Път ІІІ-662 /Твърдица-Елена/ км.39+143, стопанисван от ОПУ-Сливен”
Ред за провеждане
27.11.2015 14:12:51
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
27.11.2015 14:12:51
Договаряне без обявление
Решение за откриване на процедурата
27.11.2015 14:12:51
Решение-8 от 27.11.2015
27.11.2015 14:12:51
0.3 MB
27.11.2015 14:12:51
0.48 MB
Документация
27.11.2015 14:12:51
Документация
Номер на преписка в АОП
27.11.2015 14:12:51
00044-2015-0159
Становище АОП
03.12.2015 11:47:05
0.06 MB
Срок за получаване на офертите
27.11.2015 14:12:51
01.12.2015 12:00
Доклад от работата на комисията, Решение за избор на изпълнител
04.12.2015 10:21:41
0.22 MB
04.12.2015 10:21:41
0.07 MB
 
Договор No.РД-37-5/14.12.2015
Обособена позиция
14.12.2015 09:58:02
1
Предмет на договора
14.12.2015 09:58:02
„Извършване на ремонтно –възстановителни дейности на прекъснатия въздушен електропровод, захранващ пътен кантон „Мина Твърдица“ на Път ІІІ-662 /Твърдица-Елена/ км.39+143, стопанисван от ОПУ-Сливен”
Договор тип
14.12.2015 09:58:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.12.2015 09:58:02
РД-37-5 от 14.12.2015
14.12.2015 10:11:01
0.39 MB
14.12.2015 10:11:01
0.61 MB
Стойност на договора
14.12.2015 09:58:02
BGN, 5 899.00, 20.00, 7 078.80
Срок за изпълнение
14.12.2015 09:58:02
24.12.2015
Изпълнител
14.12.2015 09:58:02
ТЕРА СИСТЕМ ЕООД
Състояние на договора
14.12.2015 09:58:02
В изпълнение
Плащания