ОП Ид.No
666
Обект на поръчката
03.12.2015 16:13:59
Услуга
Предмет на поръчката
03.12.2015 16:13:59
"Осъществяване на жива денонощна охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление - Благоевград"
Източник на финансиране
29.09.2017 13:41:06
Средства от Държавния бюджет на АПИ
Ред за провеждане
03.12.2015 16:13:59
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
03.12.2015 16:13:59
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
03.12.2015 16:13:59
8 от 03.12.2015
03.12.2015 16:13:59
8.29 MB
Обявление/Публична покана
03.12.2015 16:13:59
9 от 03.12.2015
03.12.2015 16:13:59
32.3 MB
Документация
03.12.2015 16:13:59
Приложения
Номер на преписка в АОП
03.12.2015 16:13:59
00044-2015-0161
Срок за получаване на офертите
03.12.2015 16:13:59
30.12.2015 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.01.2016 11:24:57
 
08.01.2016 11:24:57
8.34 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.01.2016 14:28:20
 
11.01.2016 14:28:20
7.33 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.01.2016 14:28:20
1 от 11.01.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.01.2016 09:50:25
 
15.01.2016 09:50:25
8.76 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.04.2016 08:36:21
 
28.04.2016 08:36:21
0.04 MB
28.04.2016 08:36:21
20.35 MB
Решение за определяне на изпълнител
18.01.2016 14:17:39
1 от 18.01.2016
18.01.2016 14:17:39
0.03 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.05.2016 09:09:01
3 от 09.05.2016
09.05.2016 09:09:01
0.04 MB
Решение за прекратяване
29.09.2017 13:41:06
1 от 29.09.2017