ОП Ид.No
667
Обект на поръчката
08.12.2015 13:59:13
Услуга
Предмет на поръчката
08.12.2015 13:59:13
„Извършване на консултантски услуги, във връзка с доизграждане на обект: Път III-642 Калояново – Хисаря от км 15+650 до км 17+192 – надлез и пътна варианта”
Източник на финансиране
20.06.2017 14:23:34
АПИ
Ред за провеждане
08.12.2015 13:59:13
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
08.12.2015 13:59:13
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.12.2015 13:59:13
295 от 08.12.2015
701213/08.12.2015 г.
08.12.2015 13:59:13
1.16 MB
Обявление/Публична покана
08.12.2015 13:59:13
от 08.12.2015
701216/08.12.2015 г.
08.12.2015 13:59:13
0.24 MB
Документация
08.12.2015 13:59:13
 
Номер на преписка в АОП
08.12.2015 13:59:13
00044-2015-0164
Срок за получаване на офертите
08.12.2015 13:59:13
18.01.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.03.2016 11:41:59
 
14.03.2016 11:41:59
1.99 MB
Решение за прекратяване
20.06.2017 14:23:34
56 от 19.06.2017
792372/20.06.2017 г.
20.06.2017 14:23:34
0.09 MB
20.06.2017 14:23:34
0.27 MB