ОП Ид.No
671
Обект на поръчката
16.12.2015 10:56:54
Строителство
Предмет на поръчката
16.12.2015 10:56:54
„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на пътната връзка „Бургас – Свиленград“ на пътен възел „Оризово“ при км 170+790 на АМ „Тракия“.
Ред за провеждане
16.12.2015 10:56:54
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.12.2015 10:56:54
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.12.2015 10:56:54
297 от 16.12.2015
702787/16.12.2015 г.
16.12.2015 10:56:54
0.34 MB
Обявление/Публична покана
16.12.2015 10:56:54
от 16.12.2015
702797/16.12.2015 г.
16.12.2015 10:56:54
0.24 MB
Документация
16.12.2015 10:56:54
 
Номер на преписка в АОП
16.12.2015 10:56:54
00044-2015-0165
Срок за получаване на офертите
16.12.2015 10:56:54
28.01.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
12.01.2016 15:51:53
до всики заинтересовани лица писмо № 53-00-187 от 12.01.2016 г.
Решение за прекратяване
22.01.2016 18:06:21
10 от 22.01.2016
709592/22.01.2016 г.
22.01.2016 18:06:21
0.19 MB
22.01.2016 18:06:21
0.24 MB