ОП Ид.No
676
Обект на поръчката
16.12.2015 15:52:45
Строителство
Предмет на поръчката
16.12.2015 15:52:45
Извършване на ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ .
Ред за провеждане
16.12.2015 15:52:45
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
16.12.2015 15:52:45
3 от 16.12.2015
16.12.2015 15:52:45
1.36 MB
Обявление/Публична покана
16.12.2015 15:52:45
3 от 16.12.2015
Документация
16.12.2015 15:52:45
 
16.12.2015 15:52:45
18.88 MB
Номер на преписка в АОП
16.12.2015 15:52:45
702928
Срок за получаване на офертите
16.12.2015 15:52:45
10.02.2016 15:51