ОП Ид.No
701
Обект на поръчката
09.02.2016 17:16:22
Услуга
Предмет на поръчката
09.02.2016 17:16:22
„Изграждане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума – касаещ жилищните зони и/или територии с детски, лечебни, учебни и обществени сгради в близост до основни пътни участъци от Републиканската пътна мрежа (посредством целесъобразна съвкупност от стационарни, квази-стационарни и преносими шумови измервателни терминали и измервания)“
Източник на финансиране
09.08.2016 10:49:44
АПИ
Ред за провеждане
09.02.2016 17:16:22
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
09.02.2016 17:16:22
открита
Решение за откриване на процедурата
09.02.2016 17:16:22
15 от 09.02.2016
09.02.2016 17:16:22
0.14 MB
Обявление/Публична покана
09.02.2016 17:16:22
от 09.02.2016
09.02.2016 17:16:22
0.32 MB
Документация
09.02.2016 17:16:22
 
09.02.2016 17:16:22
5.76 MB
Номер на преписка в АОП
09.02.2016 17:16:22
00044-2016-0004
Срок за получаване на офертите
09.02.2016 17:16:22
24.03.2016 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.03.2016 11:50:41
53-00-2453 от 31.03.2016
На 05.04.2016 от 11:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
31.03.2016 11:50:41
0.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.05.2016 13:58:55
 
12.05.2016 13:58:55
0.14 MB
12.05.2016 13:58:55
0.23 MB
Решение за класиране
12.05.2016 13:58:55
70 от 12.05.2016
12.05.2016 13:58:55
0.13 MB
 
Договор No.Д-87/22.07.2016
Обособена позиция
09.08.2016 10:49:44
1
Предмет на договора
09.08.2016 10:49:44
„Изграждане на система за непрекъснат и системен мониторинг на шума – касаещ жилищните зони и/или територии с детски, лечебни, учебни и обществени сгради в близост до основни пътни участъци от Републиканската пътна мрежа (посредством целесъобразна съвкупност от стационарни, квази-стационарни и преносими шумови измервателни терминали и измервания)“
Уведомление на АОП за сключен договор
09.08.2016 10:49:44
744008 от 09.08.2016
09.08.2016 10:49:44
0.18 MB
Договор тип
09.08.2016 10:49:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.08.2016 10:49:44
Д-87 от 22.07.2016
09.08.2016 10:49:44
1.24 MB
09.08.2016 10:49:44
0.06 MB
09.08.2016 10:49:44
0.12 MB
Стойност на договора
09.08.2016 10:49:44
BGN, 241 000.00, 20.00, 289 200.00
Срок за изпълнение
09.08.2016 10:49:44
 
820 календарни дни
Изпълнител
09.08.2016 10:49:44
Спектри ЕООД