ОП Ид.No
711
Обект на поръчката
15.03.2016 15:02:30
Услуга
Предмет на поръчката
15.03.2016 15:02:30
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ С 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: - Обособена позиция № 1 – ОПУ – София – охрана на 13 обекта чрез СОТ; - Обособена позиция № 2 – ОПУ – Стара Загора – /общо 9 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 7 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 3 – ОПУ – Хасково - /общо 10 обекта/ 1 обект с физическа невъоръжена охрана и 9 обекта охрана чрез СОТ; - Обособена позиция № 4 – ОПУ – Бургас - /общо 17 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 16 обекта охрана чрез СОТ
Източник на финансиране
21.07.2016 16:13:16
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 - Обособена позиция № 1 – ОПУ – София – охрана на 13 обекта чрез СОТ;
2 - Обособена позиция № 2 – ОПУ – Стара Загора – /общо 9 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 7 обекта охрана чрез СОТ;
3 - Обособена позиция № 3 – ОПУ – Хасково - /общо 10 обекта/ 1 обект с физическа невъоръжена охрана и 9 обекта охрана чрез СОТ;
4 - Обособена позиция № 4 – ОПУ – Бургас - /общо 17 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 16 обекта охрана чрез СОТ
Ред за провеждане
15.03.2016 15:02:30
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.03.2016 15:02:30
открита
Решение за откриване на процедурата
15.03.2016 15:02:30
27 от 15.03.2016
719691/15.03.2016
15.03.2016 15:02:30
0.15 MB
Обявление/Публична покана
15.03.2016 15:02:30
от 15.03.2016
719696/15.03.2016
15.03.2016 15:02:30
0.35 MB
Документация
15.03.2016 15:02:30
 
Номер на преписка в АОП
15.03.2016 15:02:30
00044-2016-0010
Срок за получаване на офертите
15.03.2016 15:02:30
25.04.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
18.04.2016 12:26:57
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.06.2016 15:49:39
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.07.2016 16:13:16
53-00-5643 от 21.07.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.07.2016 18:25:55
 
28.07.2016 18:25:55
2.02 MB
28.07.2016 18:25:55
0.52 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.07.2016 18:25:55
97 от 28.07.2016
 
Договор No.Д-95/07.09.2016
Обособена позиция
15.09.2016 11:38:32
1
Предмет на договора
15.09.2016 11:38:32
- Обособена позиция № 1 – ОПУ – София – охрана на 13 обекта чрез СОТ;
Договор тип
15.09.2016 11:38:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.09.2016 11:38:32
Д-95 от 07.09.2016
748977/15.09.2016
15.09.2016 11:38:32
0.58 MB
15.09.2016 11:38:32
0.05 MB
15.09.2016 11:38:32
0.06 MB
15.09.2016 11:50:29
0.18 MB
Стойност на договора
15.09.2016 11:38:32
BGN, 69 966.00, 20.00, 83 959.20
Срок за изпълнение
15.09.2016 11:38:32
 
3 години
Изпълнител
15.09.2016 11:38:32
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Състояние на договора
15.09.2016 11:38:32
В изпълнение
 
Договор No.Д-96/07.09.2016
Обособена позиция
15.09.2016 11:43:03
2
Предмет на договора
15.09.2016 11:43:03
- Обособена позиция № 2 – ОПУ – Стара Загора – /общо 9 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 7 обекта охрана чрез СОТ;
Договор тип
15.09.2016 11:43:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.09.2016 11:43:03
Д-96 от 07.09.2016
748977/15.09.2016 г.
15.09.2016 11:43:03
0.71 MB
15.09.2016 11:43:03
0.06 MB
15.09.2016 11:43:03
0.05 MB
15.09.2016 11:43:03
0.18 MB
Стойност на договора
15.09.2016 11:43:03
BGN, 305 304.00, 20.00, 366 364.80
Срок за изпълнение
15.09.2016 11:43:03
 
4 години
Изпълнител
15.09.2016 11:43:03
123101358, Саламандър ООД
Състояние на договора
15.09.2016 11:43:03
В изпълнение
Промени в условията на договора
01.07.2019 12:28:44
Допълнително Споразумение 53-00-6447/27.06.2019 г.
 
Договор No.Д-97/07.09.2016
Обособена позиция
15.09.2016 11:50:29
3
Предмет на договора
15.09.2016 11:50:29
- Обособена позиция № 3 – ОПУ – Хасково - /общо 10 обекта/ 1 обект с физическа невъоръжена охрана и 9 обекта охрана чрез СОТ;
Договор тип
15.09.2016 11:50:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.09.2016 11:50:29
Д-97 от 07.09.2016
748977/15.09.2016
15.09.2016 11:50:29
0.71 MB
15.09.2016 11:50:29
0.05 MB
15.09.2016 11:50:29
0.06 MB
15.09.2016 11:50:29
0.18 MB
Стойност на договора
15.09.2016 11:50:29
BGN, 127 740.00, 20.00, 153 288.00
Срок за изпълнение
15.09.2016 11:50:29
 
3 години
Изпълнител
15.09.2016 11:50:29
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Състояние на договора
15.09.2016 11:50:29
В изпълнение
 
Договор No.Д-98/07.09.2016
Обособена позиция
15.09.2016 11:55:37
4
Предмет на договора
15.09.2016 11:55:37
- Обособена позиция № 4 – ОПУ – Бургас - /общо 17 обекта/ 2 обекта с физическа, невъоръжена охрана и 16 обекта охрана чрез СОТ
Договор тип
15.09.2016 11:55:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.09.2016 11:55:37
Д-98 от 07.09.2016
748977/15.09.2016
15.09.2016 11:55:37
0.69 MB
15.09.2016 11:55:37
0.05 MB
15.09.2016 11:55:37
0.06 MB
15.09.2016 11:55:37
0.18 MB
Стойност на договора
15.09.2016 11:55:37
BGN, 133 140.00, 20.00, 159 768.00
Срок за изпълнение
15.09.2016 11:55:37
 
2 години
Изпълнител
15.09.2016 11:55:37
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Състояние на договора
15.09.2016 11:55:37
В изпълнение