ОП Ид.No
712
Обект на поръчката
15.03.2016 14:46:16
Доставка
Предмет на поръчката
15.03.2016 14:46:16
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, осигуряване на ваучери за хотелско настаняване, полици за медицински застраховки и предоставяне на съпътстващи услуги при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на ваучери за хотелско настаняване, полици за медицински застраховки и предоставяне на съпътстващи услуги при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“
2 „Осигуряване на ваучери за хотелско настаняване, полици за медицински застраховки и предоставяне на съпътстващи услуги при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Ред за провеждане
15.03.2016 14:46:16
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.03.2016 14:46:16
открита
Решение за откриване на процедурата
15.03.2016 14:46:16
26 от 15.03.2016
719672/15.03.2016
15.03.2016 14:46:16
0.21 MB
Обявление/Публична покана
15.03.2016 14:46:16
от 15.03.2016
719674/15.03.2016
15.03.2016 14:46:16
0.36 MB
Документация
15.03.2016 14:46:16
 
15.03.2016 14:46:16
0.46 MB
Номер на преписка в АОП
15.03.2016 14:46:16
00044-2016-0009
Срок за получаване на офертите
15.03.2016 14:46:16
14.04.2016 17:00
Решение за прекратяване
08.04.2016 17:35:21
42 от 08.04.2016