ОП Ид.No
713
Обект на поръчката
15.03.2016 15:51:23
Услуга
Предмет на поръчката
15.03.2016 15:51:23
„Избор на изпълнител за извършване на консултантски услуги с три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-7 „Силистра – Шумен – Ямбол“ от км 115+000 до км 122+300, включително пътни връзки на пътен възел с Път І-2 и с булевард „Велики Преслав“; Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-2 „Русе – Варна“ от км 133+794 до км 146+160 и от км 150+750 до км 159+414“; Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път ІІ-71 „Силистра - Добрич“ от км 0+045 до 5+861“.
Източник на финансиране
06.07.2016 16:45:28
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-7 „Силистра – Шумен – Ямбол“ от км 115+000 до км 122+300, включително пътни връзки на пътен възел с Път І-2 и с булевард „Велики Преслав“;
2 Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-2 „Русе – Варна“ от км 133+794 до км 146+160 и от км 150+750 до км 159+414“;
3 Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път ІІ-71 „Силистра - Добрич“ от км 0+045 до 5+861“.
Ред за провеждане
15.03.2016 15:51:23
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.03.2016 15:51:23
открита
Решение за откриване на процедурата
15.03.2016 15:51:23
25 от 15.03.2016
719730/15.03.2016
15.03.2016 15:51:23
0.16 MB
Обявление/Публична покана
15.03.2016 15:51:23
от 15.03.2016
719736/15.03.2016
15.03.2016 15:51:23
0.4 MB
Документация
15.03.2016 15:51:23
 
15.03.2016 15:51:23
14.57 MB
Номер на преписка в АОП
15.03.2016 15:51:23
00044-2016-0012
Срок за получаване на офертите
15.03.2016 15:51:23
25.04.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
15.04.2016 17:19:06
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.06.2016 15:35:00
 
07.06.2016 15:35:00
1.3 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.07.2016 16:45:28
53-00-5205 от 06.07.2016
На 11.07.2016 год. от 14:00 часа в зала 406А в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.08.2016 15:17:14
Протоколи 2, 3.1 и 3.2
12.08.2016 15:17:14
0.81 MB
12.08.2016 15:17:14
0.13 MB
12.08.2016 15:17:14
0.62 MB
Решение за класиране
12.08.2016 15:17:14
102 от 11.08.2016
 
Договор No.РД-36-3/02.09.2016
Обособена позиция
15.09.2016 12:05:56
1
Предмет на договора
15.09.2016 12:05:56
Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-7 „Силистра – Шумен – Ямбол“ от км 115+000 до км 122+300, включително пътни връзки на пътен възел с Път І-2 и с булевард „Велики Преслав“;
Договор тип
15.09.2016 12:05:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.09.2016 12:05:56
РД-36-3 от 02.09.2016
748984/15.09.2016
15.09.2016 12:05:56
1.26 MB
15.09.2016 12:05:56
0.05 MB
15.09.2016 12:05:56
0.05 MB
15.09.2016 12:05:56
0.16 MB
Стойност на договора
15.09.2016 12:05:56
BGN, 13 774.00, 20.00, 16 528.80
Срок за изпълнение
15.09.2016 12:05:56
 
12 месеца
Изпълнител
15.09.2016 12:05:56
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Състояние на договора
15.09.2016 12:05:56
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
15.09.2016 12:05:56
Информация за изпълнение на договор 779207/27.03.2017
 
Договор No.РД-36-5/15.09.2016
Обособена позиция
17.09.2016 15:05:57
2
Предмет на договора
17.09.2016 15:05:57
Обособена позиция № 2: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път І-2 „Русе – Варна“ от км 133+794 до км 146+160 и от км 150+750 до км 159+414“;
Договор тип
17.09.2016 15:05:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.09.2016 15:05:57
РД-36-5 от 15.09.2016
749510/17.09.2016
17.09.2016 15:05:57
1.25 MB
17.09.2016 15:05:57
0.05 MB
17.09.2016 15:05:57
0.06 MB
17.09.2016 15:19:56
0.17 MB
Стойност на договора
17.09.2016 15:05:57
BGN, 38 698.00, 20.00, 46 437.60
Срок за изпълнение
17.09.2016 15:05:57
 
12 месеца
Изпълнител
17.09.2016 15:05:57
831643582, Пътинвест-инженеринг АД
Основание за приключване на договора
17.09.2016 15:05:57
Информация за прекратен договор 784731/27.04.2017
 
Договор No.РД-36-6/15.09.2016
Обособена позиция
17.09.2016 15:14:32
3
Предмет на договора
17.09.2016 15:14:32
Обособена позиция № 3: „Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на основен ремонт (рехабилитация) на Път ІІ-71 „Силистра - Добрич“ от км 0+045 до 5+861“.
Договор тип
17.09.2016 15:14:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.09.2016 15:14:32
РД-36-6 от 15.09.2016
749510/17.09.2016
17.09.2016 15:14:32
1.25 MB
17.09.2016 15:14:32
0.06 MB
17.09.2016 15:14:32
0.07 MB
17.09.2016 15:19:56
0.17 MB
Стойност на договора
17.09.2016 15:14:32
BGN, 8 800.00, 20.00, 10 560.00
Срок за изпълнение
17.09.2016 15:14:32
 
12 месеца
Изпълнител
17.09.2016 15:14:32
103882376, Трафик Холдинг ЕООД