ОП Ид.No
715
Обект на поръчката
23.03.2016 10:20:10
Услуга
Предмет на поръчката
23.03.2016 10:20:10
„Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост за обект АМ „Русе-Велико Търново” с дължина 120 км.
Източник на финансиране
18.07.2016 15:40:30
АПИ
Ред за провеждане
23.03.2016 10:20:10
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
23.03.2016 10:20:10
29 от 23.03.2016
721455/23.03.2016
23.03.2016 10:20:10
0.19 MB
Обявление/Публична покана
23.03.2016 10:20:10
от 23.03.2016
721458/23.03.2016
23.03.2016 10:20:10
0.24 MB
Документация
23.03.2016 10:20:10
 
Номер на преписка в АОП
23.03.2016 10:20:10
00044-2016-0013
Срок за получаване на офертите
23.03.2016 10:20:10
09.06.2016 17:00
Решение за промяна
07.04.2016 09:38:54
 
07.04.2016 09:38:54
0.14 MB
Променена Документация
07.04.2016 09:38:54
 
07.04.2016 09:38:54
0.33 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.07.2016 15:40:30
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.08.2016 17:00:07
53-00-6018 от 02.08.2016
На 05.08.2016 от 11:30 ч. в зала 406 А в сградата на АПИ
02.08.2016 17:00:07
0.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.08.2016 12:23:00
Протоколи 2 и 3
11.08.2016 12:23:00
0.15 MB
11.08.2016 12:23:00
0.09 MB
Решение за класиране
11.08.2016 12:16:40
101 от 11.08.2016
11.08.2016 12:16:40
0.09 MB
 
Договор No.Д-109/21.10.2016
Обособена позиция
26.10.2016 10:41:56
1
Предмет на договора
26.10.2016 10:41:56
„Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост за обект АМ „Русе-Велико Търново” с дължина 120 км.
Договор тип
26.10.2016 10:41:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.10.2016 10:41:56
Д-109 от 21.10.2016
754914/26.10.2016
Стойност на договора
26.10.2016 10:41:56
BGN, 53 370.00, 20.00, 64 044.00
Срок за изпълнение
26.10.2016 10:41:56
 
240 дни
Изпълнител
26.10.2016 10:41:56
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД
Дата на приключване
26.10.2016 10:41:56
 
978326/21.05.2020