ОП Ид.No
717
Обект на поръчката
28.03.2016 13:24:59
Услуга
Предмет на поръчката
28.03.2016 13:24:59
„Изработване на технически проект за обект: ”Kръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6 и подходи към два броя локални платна”
Източник на финансиране
05.07.2016 12:18:07
АПИ
Ред за провеждане
28.03.2016 13:24:59
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
28.03.2016 13:24:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
28.03.2016 13:24:59
30 от 28.03.2016
722784/28.03.2016 г.
28.03.2016 13:24:59
0.2 MB
Обявление/Публична покана
28.03.2016 13:24:59
от 28.03.2016
722792/28.03.2016 г.
28.03.2016 13:24:59
0.23 MB
Документация
28.03.2016 13:24:59
 
Номер на преписка в АОП
28.03.2016 13:24:59
00044-2016-0014
Срок за получаване на офертите
28.03.2016 13:24:59
26.05.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.07.2016 12:18:07
53-00-5131 от 05.07.2016
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.09.2016 17:41:35
53-00-7577 от 28.09.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.10.2016 14:36:41
 
11.10.2016 14:36:41
1 MB
11.10.2016 14:36:41
0.25 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.10.2016 14:36:41
Решение-132 от 11.10.2016
11.10.2016 14:36:41
0.53 MB
 
Договор No.Д-130/30.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:47:22
1
Предмет на договора
06.12.2016 15:47:22
„Изработване на технически проект за обект: ”Kръгово кръстовище при км 254+251 на път I-6 и подходи към два броя локални платна”
Договор тип
06.12.2016 15:47:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:47:22
Д-130 от 30.11.2016
761228/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:47:22
BGN, 12 280.00, 20.00, 14 736.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:47:22
 
120 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:47:22
Пътпроект ЕООД