ОП Ид.No
75
Обект на поръчката
19.02.2015 09:18:19
Строителство
Предмет на поръчката
19.02.2015 09:18:19
"Реконструкция на път І-9 Слънчев бряг – Бургас с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващ път)"
Ред за провеждане
19.02.2015 09:18:19
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
19.02.2015 09:18:19
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
19.02.2015 09:18:19
32 (649211) от 18.02.2015
19.02.2015 09:18:19
1.38 MB
Обявление/Публична покана
19.02.2015 09:18:19
649212 от 18.02.2015
19.02.2015 09:18:19
5.62 MB
Документация
19.02.2015 09:18:19
 
19.02.2015 09:18:19
376.23 MB
Номер на преписка в АОП
19.02.2015 09:18:19
00044-2015-0006
Срок за получаване на офертите
19.02.2015 09:18:19
30.03.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
16.03.2015 14:00:57
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.05.2015 16:13:21
Протокол 1 от 29.05.2015
29.05.2015 16:13:21
2 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.07.2015 10:54:55
53-00-7551 от 08.07.2015
Отваряне 13.07.2015, 14:00 ч., зала 701
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.07.2015 15:10:46
 
22.07.2015 15:10:46
1.87 MB
22.07.2015 15:10:46
0.27 MB
Решение за прекратяване
22.07.2015 15:10:46
173 от 20.07.2015
678635 от 22.07.2015
22.07.2015 15:10:46
0.34 MB
22.07.2015 15:10:46
0.35 MB
Гаранция за участие
28.10.2015 12:18:51
0.01 MB