ОП Ид.No
767
Обект на поръчката
14.04.2016 13:23:06
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 13:23:06
„Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ Шумен за период от две години”
Източник на финансиране
26.07.2016 08:53:48
Бюджетни средства
Ред за провеждане
14.04.2016 13:23:06
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 13:23:06
Открита
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 13:23:06
652 от 13.04.2016
14.04.2016 13:23:06
10.42 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 13:23:06
652 от 13.04.2016
14.04.2016 13:23:06
31.01 MB
Документация
14.04.2016 13:23:06
 
14.04.2016 13:23:06
0.44 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 16:11:53
00044-2016-0048
14.04.2016 16:11:53
0.02 MB
Срок за получаване на офертите
22.06.2016 14:34:28
13.06.2016 14:33
Гаранция за участие
22.06.2016 14:56:51
0.01 MB
Решение за класиране
05.08.2016 11:44:21