ОП Ид.No
769
Обект на поръчката
13.04.2016 13:51:45
Строителство
Предмет на поръчката
13.04.2016 13:51:45
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МАТЕРИАЛНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ – ОПУ ХАСКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Ремонт на Административна сграда на РПС Свиленград, гр. Свиленград, община Свиленград
2 Ремонт на опорен пункт за поддържане,с. Конуш, община Хасково
Ред за провеждане
13.04.2016 13:51:45
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.04.2016 13:51:45
открита
Решение за откриване на процедурата
13.04.2016 13:51:45
1 от 13.04.2016
13.04.2016 13:51:45
0.23 MB
Обявление/Публична покана
13.04.2016 13:51:45
от 13.04.2016
13.04.2016 13:51:45
0.91 MB
Документация
13.04.2016 13:51:45
Документация с приложения
Номер на преписка в АОП
13.04.2016 16:10:33
00044-2016-0033
Срок за получаване на офертите
13.04.2016 13:51:45
06.06.2016 13:24
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.06.2016 14:53:30
 
24.06.2016 14:53:30
0.3 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.06.2016 16:33:15
Съобщение
20.06.2016 16:33:15
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.06.2016 16:33:15
 
20.06.2016 16:33:15
0.33 MB
Решение за класиране
27.06.2016 11:54:02
 
27.06.2016 11:54:02
0.14 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2016 11:22:02
 
08.06.2016 11:22:02
0.22 MB
Гаранция за участие
28.07.2016 10:31:06
0.01 MB
 
Договор No.Р-1 /26.07.2016
Обособена позиция
27.07.2016 11:13:06
1
Договор
27.07.2016 11:13:06
Р-1 от 26.07.2016
27.07.2016 11:13:06
1.61 MB
27.07.2016 11:13:06
0.08 MB
27.07.2016 11:13:06
0.17 MB
28.07.2016 09:56:07
0.22 MB
Предмет на договора
27.07.2016 11:13:06
Ремонт на Административна сграда на РПС Свиленград, гр. Свиленград, община Свиленград
Договор тип
27.07.2016 11:13:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
27.07.2016 11:13:06
BGN, 7 147.60, 20.00, 8 577.12
Изпълнител
27.07.2016 11:13:06
ВиК Бунар ЕООД Хасково
Дата на приключване
27.07.2016 11:13:06
11.08.2016
Състояние на договора
27.07.2016 11:13:06
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
02.08.2016 12:04:34
от 24.08.2016
 
Договор No.Р-2/26.07.2016
Обособена позиция
27.07.2016 11:17:11
2
Предмет на договора
27.07.2016 11:17:11
Ремонт на опорен пункт за поддържане,с. Конуш, община Хасково
Договор тип
27.07.2016 11:17:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.07.2016 11:17:11
Р-2 от 26.07.2016
27.07.2016 11:17:11
2.41 MB
27.07.2016 11:17:11
0.49 MB
27.07.2016 11:17:11
0.12 MB
28.07.2016 09:56:53
0.22 MB
Стойност на договора
27.07.2016 11:17:11
BGN, 9 408.20, 20.00, 11 289.84
Изпълнител
27.07.2016 11:17:11
ВиК Бунар ЕООД Хасково
Дата на приключване
27.07.2016 11:17:11
30.08.2016
Състояние на договора
27.07.2016 11:17:11
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
02.08.2016 12:05:36
от 12.09.2016
Плащания
Плащания