ОП Ид.No
773
Обект на поръчката
13.04.2016 17:24:37
Услуга
Предмет на поръчката
13.04.2016 17:24:37
“Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция “Пътна инфраструктура” за сключване на застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите и злополука” и застраховка “Каско”.
Източник на финансиране
01.07.2016 12:22:51
АПИ
Ред за провеждане
13.04.2016 17:24:37
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.04.2016 17:24:37
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.04.2016 17:24:37
48 от 13.04.2016
728704/13.04.2016
13.04.2016 17:24:37
0.12 MB
Обявление/Публична покана
13.04.2016 17:24:37
от 13.04.2016
728726/13.04.2016
13.04.2016 17:24:37
0.24 MB
Документация
13.04.2016 17:24:37
 
Номер на преписка в АОП
13.04.2016 17:24:37
00044-2016-0036
Срок за получаване на офертите
13.04.2016 17:24:37
26.05.2016 17:00
Разяснения по документация за участие
26.04.2016 17:08:05
 
26.04.2016 17:08:05
0.05 MB
Разяснения по документация за участие
03.05.2016 15:04:48
 
03.05.2016 15:04:48
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.06.2016 11:17:16
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.06.2016 17:44:32
 
На 29.06.2016 г. от 10:00 ч в зала 701 в сградата на АПИ
24.06.2016 17:44:32
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.07.2016 12:22:51
 
Решение за класиране
01.07.2016 12:22:51
86 от 01.07.2016
 
Договор No.Д-86/19.07.2016
Обособена позиция
21.07.2016 15:32:57
1
Предмет на договора
21.07.2016 15:32:57
“Избор на застраховател за автомобилния парк на Агенция “Пътна инфраструктура” за сключване на застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите и злополука” и застраховка “Каско”.
Договор тип
21.07.2016 15:32:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.07.2016 15:32:57
Д-86 от 19.07.2016
741488/21.07.2016 г.
21.07.2016 15:32:57
0.58 MB
21.07.2016 15:32:57
0.13 MB
21.07.2016 15:32:57
0.03 MB
Стойност на договора
21.07.2016 15:32:57
BGN, 290 074.60, 0.00, 290 074.60
Срок за изпълнение
21.07.2016 15:32:57
 
2 години
Изпълнител
21.07.2016 15:32:57
ЗАК ОЗК-Застраховане АД