ОП Ид.No
774
Обект на поръчката
14.04.2016 16:10:00
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 16:10:00
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕМОНТ НА МПС СОБСТВЕНОСТ НА АПИ“ ПО 27 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: Централна администрация на АПИ, ИПМ и ОПУ-София Обособена позиция № 2: ОПУ-Благоевград Обособена позиция № 3: ОПУ- Бургас Обособена позиция № 4: ОПУ-Варна Обособена позиция № 5: ОПУ-Велико Търново Обособена позиция № 6: ОПУ-Видин Обособена позиция № 7: ОПУ-Враца Обособена позиция № 8: ОПУ- Габрово Обособена позиция № 9: ОПУ- Добрич Обособена позиция № 10: ОПУ-Кюстендил Обособена позиция № 11: ОПУ- Кърджали Обособена позиция № 12: ОПУ- Ловеч Обособена позиция № 13: ОПУ- Монтана Обособена позиция № 14: ОПУ- Пазарджик Обособена позиция № 15: ОПУ-Перник Обособена позиция № 16: ОПУ-Плевен Обособена позиция № 17: ОПУ-Пловдив Обособена позиция № 18: ОПУ-Разград Обособена позиция № 19: ОПУ-Русе Обособена позиция № 20: ОПУ-Силистра Обособена позиция № 21: ОПУ-Сливен Обособена позиция № 22: ОПУ-Смолян Обособена позиция № 23: ОПУ- Стара Загора Обособена позиция № 24: ОПУ- Търговище Обособена позиция № 25: ОПУ- Хасково Обособена позиция № 26: ОПУ- Шумен Обособена позиция № 27: ОПУ- Ямбол
Източник на финансиране
17.09.2016 10:26:17
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Централна администрация на АПИ, ИПМ и ОПУ-София
10 Обособена позиция № 10: ОПУ-Кюстендил
11 Обособена позиция № 11: ОПУ- Кърджали
12 Обособена позиция № 12: ОПУ- Ловеч
13 Обособена позиция № 13: ОПУ- Монтана
14 Обособена позиция № 14: ОПУ- Пазарджик
15 Обособена позиция № 15: ОПУ-Перник
16 Обособена позиция № 16: ОПУ-Плевен
17 Обособена позиция № 17: ОПУ-Пловдив
18 Обособена позиция № 18: ОПУ-Разград
19 Обособена позиция № 19: ОПУ-Русе
2 Обособена позиция № 2: ОПУ-Благоевград
20 Обособена позиция № 20: ОПУ-Силистра
21 Обособена позиция № 21: ОПУ-Сливен
22 Обособена позиция № 22: ОПУ-Смолян
23 Обособена позиция № 23: ОПУ- Стара Загора
24 Обособена позиция № 24: ОПУ- Търговище
25 Обособена позиция № 25: ОПУ- Хасково
26 Обособена позиция № 26: ОПУ- Шумен
27 Обособена позиция № 27: ОПУ- Ямбол
3 Обособена позиция № 3: ОПУ- Бургас
4 Обособена позиция № 4: ОПУ-Варна
5 Обособена позиция № 5: ОПУ-Велико Търново
6 Обособена позиция № 6: ОПУ-Видин
7 Обособена позиция № 7: ОПУ-Враца
8 Обособена позиция № 8: ОПУ- Габрово
9 Обособена позиция № 9: ОПУ-Добрич
Ред за провеждане
14.04.2016 16:10:00
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 16:10:00
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 16:10:00
58 от 14.04.2016
729776/14.04.2016
14.04.2016 16:10:00
0.22 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 16:10:00
от 14.04.2016
729798/14.04.2016
14.04.2016 16:10:00
0.57 MB
Документация
14.04.2016 16:10:00
 
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 16:10:00
00044-2016-0052
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 16:10:00
30.05.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2016 10:26:17
 
17.09.2016 10:26:17
0.11 MB
17.09.2016 10:26:17
0.14 MB
17.09.2016 10:26:17
1.86 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.10.2016 16:23:39
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.11.2016 09:21:13
 
01.11.2016 09:21:13
0.75 MB
01.11.2016 09:21:13
3.25 MB
Решение за определяне на изпълнител
01.11.2016 09:21:13
140 от 01.11.2016
 
Договор No.Д138/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
1
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 1: Централна администрация на АПИ, ИПМ и ОПУ-София
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д138 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 265 000.00, 20.00, 318 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-124/29.11.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
11
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 11: ОПУ- Кърджали
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-124 от 29.11.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 32 000.00, 20.00, 38 400.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
Стил 96 ООД
 
Договор No.Д-137/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
12
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 12: ОПУ- Ловеч
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-137 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-139/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
13
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 13: ОПУ- Монтана
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-139 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 26 000.00, 20.00, 31 200.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-143/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
14
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 14: ОПУ- Пазарджик
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-143 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 12 000.00, 20.00, 14 400.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2(две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-140/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
16
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 16: ОПУ-Плевен
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-140 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 35 000.00, 20.00, 42 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-141/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
17
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 17: ОПУ-Пловдив
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-141 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 35 000.00, 20.00, 42 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-136/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
2
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 2: ОПУ-Благоевград
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-136 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-125/29.11.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
22
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 22: ОПУ-Смолян
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-125 от 29.11.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 25 000.00, 20.00, 30 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
Ник стил ООД
 
Договор No.Д-126/29.11.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
25
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 25: ОПУ- Хасково
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-126 от 29.11.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 30 000.00, 20.00, 36 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
Стил 96 ООД
 
Договор No.Д-142/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
26
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 26: ОПУ- Шумен
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-142 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 35 000.00, 20.00, 42 000.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-134/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
5
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 5: ОПУ-Велико Търново
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-134 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 26 000.00, 20.00, 31 200.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
 
Договор No.Д-135/12.12.2016
Обособена позиция
19.12.2016 12:05:23
9
Предмет на договора
19.12.2016 12:05:23
Обособена позиция № 9: ОПУ-Добрич
Договор тип
19.12.2016 12:05:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.12.2016 12:05:23
Д-135 от 12.12.2016
763219/19.12.2016
Стойност на договора
19.12.2016 12:05:23
BGN, 12 000.00, 20.00, 14 400.00
Срок за изпълнение
19.12.2016 12:05:23
 
2 (две) години
Изпълнител
19.12.2016 12:05:23
ЕСПАС АУТО ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
19.04.2019 10:05:28
24-00-670 от 18.04.2019