ОП Ид.No
779
Обект на поръчката
14.04.2016 10:50:19
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 10:50:19
„Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920“ област Смолян
Източник на финансиране
27.07.2016 15:43:57
ТГС
Ред за провеждане
14.04.2016 10:50:19
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 10:50:19
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 10:50:19
55 от 13.04.2016
728916/13.04.2016 г.
14.04.2016 10:50:19
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 10:50:19
от 13.04.2016
728917/13.04.2016 г.
14.04.2016 10:50:19
0.25 MB
Документация
14.04.2016 10:50:19
 
14.04.2016 18:07:21
255.52 MB
Разяснения по документация за участие
25.05.2016 16:38:26
 
25.05.2016 16:38:26
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 10:50:19
00044-2016-0044
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 10:50:19
20.06.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.07.2016 15:43:57
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.09.2016 17:46:16
53-00-7191 от 14.09.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.05.2017 15:38:34
 
23.05.2017 15:38:34
5.83 MB
23.05.2017 15:38:34
11.27 MB
23.05.2017 15:38:34
34.81 MB
Решение за класиране
23.05.2017 15:38:34
48 от 22.05.2017
23.05.2017 15:38:34
0.8 MB
16.11.2017 17:20:19
0.3 MB
 
Договор No.РД-36-1/19.01.2018
Обособена позиция
24.01.2018 10:23:19
1
Предмет на договора
24.01.2018 10:23:19
„Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път II 86 Средногорци - Рудозем, участък от км 125+727.46 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920“ област Смолян
Договор тип
24.01.2018 10:23:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.01.2018 10:23:19
РД-36-1 от 19.01.2018
825714/22.01.2018
24.01.2018 10:23:19
29.22 MB
24.01.2018 10:23:19
0.13 MB
24.01.2018 10:23:19
1.97 MB
Стойност на договора
24.01.2018 10:23:19
BGN, 183 812.00, 20.00, 220 574.40
Изпълнител
24.01.2018 10:23:19
ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
Промени в условията на договора
21.05.2021 14:22:21
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.08.2023 15:32:14
24-00-2324 от 16.08.2023
144574 от 16.08.2023