ОП Ид.No
781
Обект на поръчката
14.04.2016 10:36:04
Услуга
Предмет на поръчката
14.04.2016 10:36:04
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ І-4/Е-772 „СЕВЛИЕВО – В. ТЪРНОВО” ОТ КМ 93+250 ДО КМ 93+700“.
Източник на финансиране
29.06.2016 11:23:58
АПИ
Ред за провеждане
14.04.2016 10:36:04
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2016 10:36:04
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2016 10:36:04
57 от 13.04.2016
728920/13.04.2016
14.04.2016 10:36:04
0.13 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2016 10:36:04
от 13.04.2016
728921/13.04.2016
14.04.2016 10:36:04
0.25 MB
Документация
14.04.2016 10:36:04
 
14.04.2016 10:36:04
21.61 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2016 10:36:04
00044-2016-0042
Срок за получаване на офертите
14.04.2016 10:36:04
30.06.2016 17:00
Решение за прекратяване
29.06.2016 11:23:58
85 от 29.06.2016
738289/29.06.2016