ОП Ид.No
782
Обект на поръчката
15.04.2016 11:33:39
Доставка
Предмет на поръчката
15.04.2016 11:33:39
„Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на специализираните звена на Агенция "Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
15.04.2016 11:33:39
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
15.04.2016 11:33:39
договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.04.2016 11:33:39
65 от 14.04.2016
730277/14.04.2016
15.04.2016 11:33:39
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 11:33:39
00044-2016-0058
Решение за прекратяване
27.10.2016 17:10:17
137 от 27.10.2016
755293/27.10.2016 г.
27.10.2016 17:10:17
0.25 MB