ОП Ид.No
783
Обект на поръчката
15.04.2016 11:03:44
Услуга
Предмет на поръчката
15.04.2016 11:03:44
„Избор на изпълнител на обществена поръчка за изработване и актуализация на анализ „разходи-ползи“ за следните участъци: • Направление „Видин – Ботевград“ Път І-1 „Видин – Монтана“ от км 3+757 до км 102+380 Път І-1 „Монтана – Враца“ от км 114+512 до км 141+300 Път І-1 „Враца – Мездра“ от км 152+500 до км 161+367 Път І-1 „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122 - актуализация на анализ „разходи и ползи“. • Направление „Русе - Велико Търново“ „Русе – Бяла“ от км 0+000 до км 60+000 „Бяла - Велико Търново“ от км 60+000 до км 120+000 • „Калотина – София“ АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+611.93 - актуализация на анализ „разходи и ползи“.
Източник на финансиране
12.09.2016 17:40:29
АПИ
Ред за провеждане
15.04.2016 11:03:44
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.04.2016 11:03:44
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.04.2016 11:03:44
63 от 14.04.2016
730248/14.04.2016
15.04.2016 11:03:44
0.28 MB
Обявление/Публична покана
15.04.2016 11:03:44
от 14.04.2016
730255/14.04.2016
15.04.2016 11:03:44
0.24 MB
Документация
15.04.2016 11:03:44
 
Номер на преписка в АОП
15.04.2016 11:03:44
00044-2016-0056
Срок за получаване на офертите
15.04.2016 11:03:44
04.07.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.09.2016 17:40:29
 
12.09.2016 17:40:29
0.16 MB
12.09.2016 17:40:29
0.73 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.10.2016 17:13:03
53-00-7756 от 04.10.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.10.2016 13:39:12
 
19.10.2016 13:39:12
0.41 MB
19.10.2016 13:39:12
0.31 MB
19.10.2016 13:39:12
0.2 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.10.2016 13:39:12
134 от 19.10.2016
 
Договор No.РД-38-4/30.11.2016
Обособена позиция
14.12.2016 16:07:18
1
Предмет на договора
14.12.2016 16:07:18
„Избор на изпълнител на обществена поръчка за изработване и актуализация на анализ „разходи-ползи“ за следните участъци: • Направление „Видин – Ботевград“ Път І-1 „Видин – Монтана“ от км 3+757 до км 102+380 Път І-1 „Монтана – Враца“ от км 114+512 до км 141+300 Път І-1 „Враца – Мездра“ от км 152+500 до км 161+367 Път І-1 „Мездра – Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122 - актуализация на анализ „разходи и ползи“. • Направление „Русе - Велико Търново“ „Русе – Бяла“ от км 0+000 до км 60+000 „Бяла - Велико Търново“ от км 60+000 до км 120+000 • „Калотина – София“ АМ „Калотина – София“ от км 15+500 до км 48+611.93 - актуализация на анализ „разходи и ползи“.
Договор тип
14.12.2016 16:07:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.12.2016 16:07:18
РД-38-4 от 30.11.2016
762547/14.12.2016
Стойност на договора
14.12.2016 16:07:18
BGN, 35 800.00, 20.00, 42 960.00
Срок за изпълнение
14.12.2016 16:07:18
 
120 дни
Изпълнител
14.12.2016 16:07:18
Обединение Инфра Регио (Инфра Сити Консулт ООД и Региоплан ЕООД)