ОП Ид.No
791
Обект на поръчката
18.04.2016 13:37:30
Строителство
Предмет на поръчката
18.04.2016 13:37:30
„Извършване на строително – монтажни работи на снегоринна база „Селимица”, собственост на АПИ – ОПУ – Перник“
Източник на финансиране
06.07.2016 15:38:26
средства от държавния бюджет на Агенция"Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
18.04.2016 13:37:30
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
18.04.2016 13:37:30
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
18.04.2016 13:37:30
1 от 14.04.2016
18.04.2016 13:37:30
0.19 MB
Решение за промяна
04.05.2016 15:23:07
 
04.05.2016 15:23:07
0.27 MB
Обявление/Публична покана
18.04.2016 13:37:30
АД-01-351 от 14.04.2016
18.04.2016 13:37:30
0.61 MB
Документация
18.04.2016 13:37:30
Документация и приложения
18.04.2016 13:37:30
0.24 MB
Променена Документация
04.05.2016 15:23:07
 
Номер на преписка в АОП
18.04.2016 13:37:30
00044-2016-0059
Срок за получаване на офертите
18.04.2016 13:37:30
23.06.2016 16:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.07.2016 15:56:17
Протокол 1 от 06.07.2016
06.07.2016 15:56:17
0.16 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.07.2016 16:10:17
Съобщение за отваряне на ценови оферти от 27.07.2016
27.07.2016 16:10:17
0.15 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.08.2016 17:07:41
протокол 2 от 14.07.2016
10.08.2016 17:07:41
0.6 MB
Решение за класиране
10.08.2016 17:07:41
решение 3 от 10.08.2016
10.08.2016 17:07:41
0.29 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.08.2016 17:07:41
протокол 3 от 01.08.2016
10.08.2016 17:07:41
0.25 MB
 
Договор No.4/29.08.2016
Обособена позиция
16.09.2016 10:18:28
1
Предмет на договора
16.09.2016 10:18:28
„Извършване на строително – монтажни работи на снегоринна база „Селимица”, собственост на АПИ – ОПУ – Перник“
Договор тип
16.09.2016 10:18:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.09.2016 10:18:28
4 от 29.08.2016
16.09.2016 10:18:28
0.72 MB
16.09.2016 10:18:28
1.08 MB
16.09.2016 10:18:28
0.48 MB
16.09.2016 14:34:01
0.14 MB
16.09.2016 14:34:01
0.3 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
28.09.2016 08:49:30
 
Стойност на договора
16.09.2016 10:18:28
BGN
Основание за приключване на договора
16.09.2016 10:18:28
 
Гаранции
Плащания