ОП Ид.No
793
Обект на поръчката
11.07.2016 13:28:35
Строителство
Предмет на поръчката
11.07.2016 13:28:35
„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“
Източник на финансиране
11.07.2016 13:28:35
 
АПИ
Ред за провеждане
11.07.2016 13:28:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.07.2016 13:28:35
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.07.2016 13:28:35
87 от 06.07.2016
739445/06.07.2016 г.
11.07.2016 13:28:35
0.27 MB
Обявление/Публична покана
11.07.2016 13:28:35
от 06.07.2016
739447/06.07.2016 г.
11.07.2016 13:28:35
0.77 MB
Документация
11.07.2016 13:28:35
Документация и приложения
11.07.2016 13:28:35
1.44 MB
11.07.2016 13:28:35
62.41 MB
11.07.2016 13:28:35
271.16 MB
11.07.2016 13:28:35
6.02 MB
Номер на преписка в АОП
11.07.2016 13:28:35
00044-2016-0061
Срок за получаване на офертите
11.07.2016 13:28:35
22.08.2016 17:30
Разяснения по документация за участие
11.07.2016 13:28:35
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.10.2016 14:01:52
 
25.10.2016 14:01:52
0.73 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.11.2016 15:45:48
53-00-9074 от 15.11.2016
На 18.11.2016 г., от 10.00 часа в зала 702, ет. VII, сграда на АПИ
15.11.2016 15:45:48
0.49 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.01.2017 17:27:25
 
09.01.2017 17:27:25
1 MB
09.01.2017 17:27:25
0.21 MB
09.01.2017 17:27:25
0.51 MB
09.01.2017 17:27:25
4.82 MB
09.01.2017 17:27:25
0.26 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.01.2017 17:27:25
1 от 09.01.2017
 
Договор No.РД-33-7/19.07.2017
Обособена позиция
21.07.2017 11:06:56
1
Предмет на договора
21.07.2017 11:06:56
„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“
Договор тип
21.07.2017 11:06:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.07.2017 11:06:56
РД-33-7 от 19.07.2017
796917/20.07.2017
21.07.2017 11:06:56
36.23 MB
21.07.2017 11:06:56
6.44 MB
21.07.2017 11:06:56
1.22 MB
Стойност на договора
21.07.2017 11:06:56
BGN, 54 990 000.00, 20.00, 65 988 000.00
Срок за изпълнение
21.07.2017 11:06:56
 
910 дни
Изпълнител
21.07.2017 11:06:56
Консорциум ХВП Ябланица ДЗЗД (Хидрострой АД, Водстрой 98 АД и Пътстрой Бургас ЕООД)