ОП Ид.No
799
Обект на поръчката
15.07.2016 13:12:55
Услуга
Предмет на поръчката
15.07.2016 13:12:55
Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на Автомагистрала "Струма", Лот 3.3
Източник на финансиране
15.07.2016 13:12:55
 
ОПТТИ
Ред за провеждане
15.07.2016 13:12:55
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
15.07.2016 13:12:55
Към рамково споразумение
Номер на преписка в АОП
15.07.2016 13:12:55
към 03461-2015-0006
към рамково споразумение № 136/23.09.2015 г. сключено от НКСИП. Издадените до момента решения, разяснения, документация за участие и друга информация по поръчката е налична на профила на купувача на НКСИП, електронен достъп до информация: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15#OP-50. Последващи документи по настоящата поръчка, ще бъдат налични на профила на купувача на АПИ: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
 
Договор No.Д-83/14.07.2016
Обособена позиция
15.07.2016 13:12:55
1
Предмет на договора
15.07.2016 13:12:55
Извършване на спасителни археологически проучвания по трасето на Автомагистрала "Струма", Лот 3.3
Договор тип
15.07.2016 13:12:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
15.07.2016 13:12:55
Д-83 от 14.07.2016
740619/15.07.2016 г.
15.07.2016 13:12:55
1.22 MB
15.07.2016 13:12:55
0.57 MB
15.07.2016 13:12:55
0.16 MB
Допълнително споразумение
12.12.2016 11:50:03
Д-83 от 14.07.2016
761858/09.12.2016 г.
Промени в условията на договора
10.07.2017 10:34:39
Д-83 14.07.2016 ( 795027/07.07.2017 г.)
Стойност на договора
15.07.2016 13:12:55
BGN, 649 962.00, 0.00, 649 962.00
Изпълнител
15.07.2016 13:12:55
Национален археологически институт с музей при БАН