ОП Ид.No
80
Обект на поръчката
20.02.2015 17:53:28
Услуга
Предмет на поръчката
20.02.2015 17:53:28
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна Инфраструктура“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „Югозападен обход на град Карнобат от км 0+000 до км 9+216,57“
10 „Път II-62 „Обход на гр. Самоков“ от км 0+000 до км 2+154.16. Изместване на електропроводи 110 кV при км 0+595 и 20 кV при км 0+081 и км 0+726 в землището на с. Продановци“
11 „Път ІІІ-623 „Бобов дол – Жедна” – Аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе /усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550/“-
12 „Път I-1 (Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20“
13 Обходен път на град Димово“ от км 39+480 до км 47+300 на Път I-1“
14 „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „Обход на Ахелой“ от км 207+500 до км 212+233,06“
15 „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „п.к. Кошарица – п.к. Несебър“ от км 199+048,49 до км 205+323,55“
16 „Път ІІ-18“ Софийски околовръстен път (СОП) от км 0+780 до км 6+300”– изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства
17 „Път ІІ-99 „Созопол-Каваци-Дюни“
2 „Път І-5 Летище Стара Загора - АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+482,80 – напоителен канал, осъществяващ връзка между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10“
3 „АМ "СТРУМА" - ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“ от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение на одобрения със Заповед № РД-02-14-413/ 29.04.2013г. подробен устройствен план – парцеларен план в участъци от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до км 330+000, от км 350+340 до км 359+483,52 и от км 341+060 до км 341+200 и изместване на трасето в участъка от км 330+000 до км 332+960“
4 „Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20=32+550"
5 Път ІІ-18 “Софийски околовръстен път (СОП) от км 0+780 до км 6+300”
6 „АМ "Марица" Оризово - Капитан Андреево от км 114+000 до км 117+345,10 реконструкция на ел. кабел 20 кV., кабел САХкТ и реконструкция на водопроводи“
7 „Път II-82 "Обход на гр. Самоков" от км 2+156.66 до км 4+740.11“
8 „Път II-62 „Дупница-Самоков“ от км 42+263 до км 78+633, участък с допълнителна лента за движение от км 59+071.66 до км 62+921.62=км 62+920.62“
9 „Път I-1 „Видин-Монтана“, участък от 36+720 до км 37+561, реконструкция в землището на гр. Димово“
Ред за провеждане
20.02.2015 17:53:28
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
20.02.2015 17:53:28
Покана към Рамково споразумение № 53-00-13494 от 25.11.2014
Обявление/Публична покана
20.02.2015 17:53:28
53-00-1967 от 20.02.2015
20.02.2015 17:53:28
1.75 MB
Документация
20.02.2015 17:53:28
 
Срок за получаване на офертите
20.02.2015 17:53:28
27.02.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.03.2015 14:04:44
 
Решение за определяне на изпълнител
13.03.2015 14:04:44
40 от 13.03.2015
Гаранция за участие
06.04.2015 11:01:00
0.01 MB
 
Договор No.Д-72/22.05.2015
Обособена позиция
26.05.2015 16:03:39
1
Предмет на договора
26.05.2015 16:03:39
„Югозападен обход на град Карнобат от км 0+000 до км 9+216,57“
Договор тип
26.05.2015 16:03:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.05.2015 16:03:39
Д-72 от 22.05.2015
26.05.2015 16:03:39
0.34 MB
Стойност на договора
26.05.2015 16:03:39
BGN, 612.00, 20.00, 734.40
Срок за изпълнение
26.05.2015 16:03:39
 
12 месеца
Изпълнител
26.05.2015 16:03:39
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
26.05.2015 16:03:39
В изпълнение
 
Договор No.Д-84/29.05.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
10
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Път II-62 „Обход на гр. Самоков“ от км 0+000 до км 2+154.16. Изместване на електропроводи 110 кV при км 0+595 и 20 кV при км 0+081 и км 0+726 в землището на с. Продановци“
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-84 от 29.05.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 73.00, 20.00, 87.60
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
 
Договор No.Д-75/25.05.2015
Обособена позиция
26.05.2015 16:03:39
11
Предмет на договора
26.05.2015 16:03:39
„Път ІІІ-623 „Бобов дол – Жедна” – Аварийно възстановяване на пътен участък от км 14+800 до км 15+560 по ново трасе /усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+550/“-
Договор тип
26.05.2015 16:03:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.05.2015 16:03:39
Д-75 от 25.05.2015
26.05.2015 16:03:39
0.35 MB
Стойност на договора
26.05.2015 16:03:39
BGN, 1 564.00, 20.00, 1 876.80
Срок за изпълнение
26.05.2015 16:03:39
 
12 месеца
Изпълнител
26.05.2015 16:03:39
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
26.05.2015 16:03:39
В изпълнение
 
Договор No.Д-76/25.05.2015
Обособена позиция
26.05.2015 16:03:39
12
Предмет на договора
26.05.2015 16:03:39
„Път I-1 (Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20“
Договор тип
26.05.2015 16:03:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.05.2015 16:03:39
Д-76 от 25.05.2015
26.05.2015 16:03:39
0.35 MB
Стойност на договора
26.05.2015 16:03:39
BGN, 4 230.00, 20.00, 5 076.00
Срок за изпълнение
26.05.2015 16:03:39
 
12 месеца
Изпълнител
26.05.2015 16:03:39
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
26.05.2015 16:03:39
В изпълнение
 
Договор No.Д-73/22.05.2015
Обособена позиция
26.05.2015 16:03:39
13
Предмет на договора
26.05.2015 16:03:39
Обходен път на град Димово“ от км 39+480 до км 47+300 на Път I-1“
Договор тип
26.05.2015 16:03:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.05.2015 16:03:39
Д-73 от 22.05.2015
26.05.2015 16:03:39
0.35 MB
26.05.2015 16:03:39
0.06 MB
26.05.2015 16:03:39
0.07 MB
Стойност на договора
26.05.2015 16:03:39
BGN, 20 306.00, 20.00, 24 367.20
Срок за изпълнение
26.05.2015 16:03:39
 
12 месеца
Изпълнител
26.05.2015 16:03:39
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
26.05.2015 16:03:39
В изпълнение
 
Договор No.Д-82/29.05.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
14
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „Обход на Ахелой“ от км 207+500 до км 212+233,06“
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-82 от 29.05.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 7 912.00, 20.00, 9 494.40
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
 
Договор No.Д-79/29.05.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
15
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: „п.к. Кошарица – п.к. Несебър“ от км 199+048,49 до км 205+323,55“
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-79 от 29.05.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 760.00, 20.00, 912.00
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
 
Договор No.Д-45/02.04.2015
Обособена позиция
06.04.2015 15:36:23
16
Предмет на договора
06.04.2015 15:36:23
„Път ІІ-18“ Софийски околовръстен път (СОП) от км 0+780 до км 6+300”– изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства
Договор тип
06.04.2015 15:36:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2015 15:36:23
Д-45 от 02.04.2015
06.04.2015 15:36:23
0.33 MB
06.04.2015 15:36:23
0.06 MB
06.04.2015 15:36:23
0.05 MB
Стойност на договора
06.04.2015 15:36:23
BGN, 3 385.00, 20.00, 4 062.00
Срок за изпълнение
06.04.2015 15:36:23
 
до 12 месеца
Изпълнител
06.04.2015 15:36:23
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
06.04.2015 15:36:23
В изпълнение
 
Договор No.Д-86/29.05.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
17
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Път ІІ-99 „Созопол-Каваци-Дюни“
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-86 от 29.05.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 146.00, 20.00, 175.20
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
 
Договор No.Д-70/22.05.2015
Обособена позиция
26.05.2015 16:03:39
2
Предмет на договора
26.05.2015 16:03:39
„Път І-5 Летище Стара Загора - АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+482,80 – напоителен канал, осъществяващ връзка между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10“
Договор тип
26.05.2015 16:03:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.05.2015 16:03:39
Д-70 от 22.05.2015
26.05.2015 16:03:39
0.34 MB
26.05.2015 16:03:39
0.06 MB
26.05.2015 16:03:39
0.07 MB
Стойност на договора
26.05.2015 16:03:39
BGN, 816.00, 20.00, 979.20
Срок за изпълнение
26.05.2015 16:03:39
 
12 месеца
Изпълнител
26.05.2015 16:03:39
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
26.05.2015 16:03:39
В изпълнение
 
Договор No.Д-40/25.03.2015
Обособена позиция
26.03.2015 13:50:26
3
Предмет на договора
26.03.2015 13:50:26
„АМ "СТРУМА" - ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“ от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение на одобрения със Заповед № РД-02-14-413/ 29.04.2013г. подробен устройствен план – парцеларен план в участъци от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до км 330+000, от км 350+340 до км 359+483,52 и от км 341+060 до км 341+200 и изместване на трасето в участъка от км 330+000 до км 332+960“
Договор тип
26.03.2015 13:50:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.03.2015 13:50:26
Д-40 от 25.03.2015
26.03.2015 13:50:26
0.57 MB
26.03.2015 13:50:26
0.1 MB
27.03.2015 11:21:14
0.09 MB
Стойност на договора
26.03.2015 13:50:26
BGN, 18 995.00, 20.00, 22 794.00
Срок за изпълнение
26.03.2015 13:50:26
 
12 месеца
Изпълнител
26.03.2015 13:50:26
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
26.03.2015 13:50:26
В изпълнение
 
Договор No.Д-81/29.05.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
4
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Модернизация на съществуващото трасе на Път І-8 „Калотина-СОП” от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20=32+550"
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-81 от 29.05.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 55 512.00, 20.00, 66 614.40
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
 
Договор No.Д-44/02.04.2015
Обособена позиция
06.04.2015 15:36:23
5
Предмет на договора
06.04.2015 15:36:23
Път ІІ-18 “Софийски околовръстен път (СОП) от км 0+780 до км 6+300”
Договор тип
06.04.2015 15:36:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.04.2015 15:36:23
Д-44 от 02.04.2015
06.04.2015 15:36:23
0.37 MB
06.04.2015 15:36:23
0.05 MB
06.04.2015 15:36:23
0.06 MB
Стойност на договора
06.04.2015 15:36:23
BGN, 17 900.00, 20.00, 21 480.00
Срок за изпълнение
06.04.2015 15:36:23
 
до 12 месеца
Изпълнител
06.04.2015 15:36:23
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
06.04.2015 15:36:23
В изпълнение
 
Договор No.Д-71/22.05.2015
Обособена позиция
26.05.2015 16:03:39
6
Предмет на договора
26.05.2015 16:03:39
„АМ "Марица" Оризово - Капитан Андреево от км 114+000 до км 117+345,10 реконструкция на ел. кабел 20 кV., кабел САХкТ и реконструкция на водопроводи“
Договор тип
26.05.2015 16:03:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.05.2015 16:03:39
Д-71 от 22.05.2015
26.05.2015 16:03:39
0.34 MB
Стойност на договора
26.05.2015 16:03:39
BGN, 68.00, 20.00, 81.60
Срок за изпълнение
26.05.2015 16:03:39
 
12 месеца
Изпълнител
26.05.2015 16:03:39
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
26.05.2015 16:03:39
В изпълнение
 
Договор No.Д-85/29.05.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
7
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Път II-82 "Обход на гр. Самоков" от км 2+156.66 до км 4+740.11“
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-85 от 29.05.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 3 871.00, 20.00, 4 645.20
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
 
Договор No.Д-83/29.06.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
8
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Път II-62 „Дупница-Самоков“ от км 42+263 до км 78+633, участък с допълнителна лента за движение от км 59+071.66 до км 62+921.62=км 62+920.62“
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-83 от 29.06.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 556.00, 20.00, 667.20
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
 
Договор No.Д-80/29.05.2015
Обособена позиция
02.06.2015 14:18:43
9
Предмет на договора
02.06.2015 14:18:43
„Път I-1 „Видин-Монтана“, участък от 36+720 до км 37+561, реконструкция в землището на гр. Димово“
Договор тип
02.06.2015 14:18:43
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
02.06.2015 14:18:43
Д-80 от 29.05.2015
02.06.2015 14:18:43
0.05 MB
Стойност на договора
02.06.2015 14:18:43
BGN, 73.00, 20.00, 87.60
Срок за изпълнение
02.06.2015 14:18:43
 
12 месеца
Изпълнител
02.06.2015 14:18:43
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
02.06.2015 14:18:43
В изпълнение
Гаранции
Плащания
Гаранции
Плащания