ОП Ид.No
801
Обект на поръчката
25.07.2016 12:11:59
Услуга
Предмет на поръчката
25.07.2016 12:11:59
„Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе, за обект: Автомагистрала „Хемус“ – Етап 1 по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307 , включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км Обособена позиция №2 Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, с приблизителна дължина 18,080 км Обособена позиция №3 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“
Източник на финансиране
25.07.2016 12:11:59
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307 , включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км
2 Обособена позиция №2 Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, с приблизителна дължина 18,080 км
3 Обособена позиция №3 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“
Ред за провеждане
25.07.2016 12:11:59
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.07.2016 12:11:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.07.2016 12:11:59
93 от 22.07.2016
741701/22.07.2016 г.
25.07.2016 12:11:59
0.31 MB
Обявление/Публична покана
25.07.2016 12:11:59
от 22.07.2016
741705/22.07.2016 г.
25.07.2016 12:11:59
0.22 MB
Документация
25.07.2016 12:11:59
 
27.07.2016 10:41:18
2,876.58 MB
18.08.2016 16:06:40
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
25.07.2016 12:11:59
00044-2016-0068
Срок за получаване на офертите
25.07.2016 12:11:59
19.09.2016 17:30
Решение за промяна
08.08.2016 12:15:10
99 от 05.08.2016
743716/05.08.2016
Разяснения по документация за участие
09.08.2016 17:14:17
До всички заинтересовани лица
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.12.2016 16:32:05
 
08.12.2016 16:32:05
0.33 MB
08.12.2016 16:32:05
1.96 MB
09.01.2017 16:53:58
0.24 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.01.2017 17:41:56
24-00-128 от 17.01.2017
Отваряне на ценови оферти на 20.01.2017 г. от 11:00 часа в зала 406А, IV етаж, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.03.2017 15:21:21
 
08.03.2017 15:21:21
2.41 MB
08.03.2017 15:21:21
0.58 MB
08.03.2017 15:21:21
0.71 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.03.2017 15:21:21
11 от 08.03.2017
 
Договор No.РД-37-17/22.05.2017
Обособена позиция
31.05.2017 11:34:35
1
Предмет на договора
31.05.2017 11:34:35
Обособена позиция №1 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от км 87+800 до пресичане с път III-307 , включително пътен възел „Дерманци“, с приблизителна дължина 14,120 км
Договор тип
31.05.2017 11:34:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
788996/29.05.2017
Договор
31.05.2017 11:34:35
РД-37-17 от 22.05.2017
788996/29.05.2017
31.05.2017 11:34:35
27.44 MB
31.05.2017 11:34:35
2.14 MB
31.05.2017 11:34:35
3.17 MB
Стойност на договора
31.05.2017 11:34:35
BGN, 1 760 500.00, 20.00, 2 112 600.00
Срок за изпълнение
31.05.2017 11:34:35
 
770 дни
Изпълнител
31.05.2017 11:34:35
Обединение П.П.ВИА. АМ Хемус Етап 1 (Пътпроект ЕООД, Пътпроект 2000 ООД и ВИА ПЛАН ЕООД)
 
Договор No.РД-37-18/22.05.2017
Обособена позиция
31.05.2017 11:34:35
2
Предмет на договора
31.05.2017 11:34:35
Обособена позиция №2 Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Дерманци“ (пресичане с път ІІІ-307) до пресичането с път ІІІ-3005, включително пътен възел „Каленик“, с приблизителна дължина 18,080 км
Договор тип
31.05.2017 11:34:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
31.05.2017 11:34:35
РД-37-18 от 22.05.2017
788996/29.05.2017
31.05.2017 11:34:35
26.68 MB
31.05.2017 11:34:35
2.38 MB
31.05.2017 11:34:35
1.5 MB
Стойност на договора
31.05.2017 11:34:35
BGN, 1 657 799.85, 20.00, 1 989 359.82
Срок за изпълнение
31.05.2017 11:34:35
 
770 дни
Изпълнител
31.05.2017 11:34:35
ДЗЗД АМ Хемус-2016 (Рутекс ООД и Контролс ООД)
 
Договор No.РД-37-20/22.05.2017
Обособена позиция
31.05.2017 11:34:35
3
Предмет на договора
31.05.2017 11:34:35
Обособена позиция №3 „Изработване на технически проект по следата на оптимизирано трасе за обект: АМ „Хемус“ – Етап 1, участък от края на пътен възел „Каленик“ (пресичане с път ІІІ-3005) до пресичането с път ІІ-35, включително пътен възел „Плевен“, с приблизителна дължина 17,800 км“
Договор тип
31.05.2017 11:34:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
31.05.2017 11:34:35
РД-37-20 от 22.05.2017
788996/29.05.2017
31.05.2017 11:34:35
26.67 MB
31.05.2017 11:34:35
2.38 MB
31.05.2017 11:34:35
1.46 MB
Стойност на договора
31.05.2017 11:34:35
BGN, 1 253 332.50, 20.00, 1 503 999.00
Срок за изпълнение
31.05.2017 11:34:35
 
770 дни
Изпълнител
31.05.2017 11:34:35
ДЗЗД АМ Хемус-2016 (Рутекс ООД и Контролс ООД)