ОП Ид.No
804
Обект на поръчката
12.08.2016 16:43:03
Строителство
Предмет на поръчката
12.08.2016 16:43:03
ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ .
Ред за провеждане
12.08.2016 16:43:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.08.2016 16:43:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.08.2016 16:43:03
2 от 12.08.2016
12.08.2016 16:43:03
0.01 MB
Обявление/Публична покана
12.08.2016 16:43:03
2 от 12.08.2016
Документация
12.08.2016 16:43:03
 
12.08.2016 16:43:03
0.07 MB
12.08.2016 16:43:03
0.36 MB
12.08.2016 16:43:03
0.26 MB
12.08.2016 18:45:22
6.86 MB
12.08.2016 18:54:28
0.56 MB
Номер на преписка в АОП
12.08.2016 16:43:03
00044-2016-0069
Разяснения по документация за участие
12.08.2016 16:43:03
 
08.09.2016 17:23:02
0.2 MB
08.09.2016 17:23:02
0.22 MB
08.09.2016 17:23:02
0.07 MB
08.09.2016 17:23:02
3.53 MB
08.09.2016 17:23:02
1.72 MB
08.09.2016 17:23:02
1.55 MB
08.09.2016 17:23:02
1.81 MB
08.09.2016 17:23:02
1.04 MB
08.09.2016 17:23:02
1.56 MB
08.09.2016 17:23:02
1.25 MB
08.09.2016 17:23:02
1.48 MB
08.09.2016 17:23:02
1.66 MB
Решение за промяна
15.09.2016 16:13:17
3 от 15.09.2016
Решение за одобряване на обявление за изменение-срок за получаване на оферти-29.09.2016г. до 17:00ч.-срок за отваряне на оферти-30.09.2016г. в 10:00ч.
Срок за получаване на офертите
12.08.2016 16:43:03
19.09.2016 16:42
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.08.2016 16:43:03
от 07.11.2016
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.11.2016 15:36:26
от 15.11.2016
съобщение-дата и час за отваряне на ценови оферти
Решение за класиране
21.11.2016 18:00:26
от 21.11.2016
 
Договор No.РД-37-2/07.03.2017
Обособена позиция
22.03.2017 15:21:37
1
Предмет на договора
22.03.2017 15:21:37
ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, надлез при км 3+453 (Ченгене скеле)“ .
Договор тип
22.03.2017 15:21:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
22.03.2017 15:21:37
2.63 MB
Договор
22.03.2017 15:21:37
РД-37-2 от 07.03.2017
Обявление за възложена поръчка
22.03.2017 15:21:37
0.42 MB
Стойност на договора
22.03.2017 15:21:37
BGN, 289 170.88, 20.00, 347 005.06
цената не включва непредвидени разходи в размер на 10 %
Изпълнител
22.03.2017 15:21:37
ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА ООД