ОП Ид.No
806
Обект на поръчката
16.08.2016 17:18:50
Услуга
Предмет на поръчката
16.08.2016 17:18:50
„Извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма Лот 3.1 на обекти Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500) и Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700)“
Източник на финансиране
16.08.2016 17:18:50
 
ОПТТИ
Ред за провеждане
16.08.2016 17:18:50
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
16.08.2016 17:18:50
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
16.08.2016 17:18:50
Покана 33-00-135 от 16.08.2016
Номер на преписка в АОП
16.08.2016 17:18:50
към 03461-2015-0006
към рамково споразумение № 136/23.09.2015 г. сключено от НКСИП.Издадените до момента решения, разяснения, документация за участие и друга информация по поръчката е налична на профила на купувача на НКСИП, електронен достъп до информация: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15#OP-50.Последващи документи по настоящата поръчка, ще бъдат налични на профила на купувача на АПИ: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
 
Договор No.РД-37-15/02.09.2016
Обособена позиция
10.09.2016 13:39:28
1
Предмет на договора
10.09.2016 13:39:28
„Извършване на предварителни археологически проучвания по трасето на АМ „Струма Лот 3.1 на обекти Мощанец 2 (от км 363+400 до км 363+500) и Мощанец 3 (от км 363+650 до км 363+700)“
Договор тип
10.09.2016 13:39:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.09.2016 13:39:28
РД-37-15 от 02.09.2016
748197/09.09.2016
10.09.2016 13:39:28
1 MB
10.09.2016 13:39:28
0.04 MB
10.09.2016 13:39:28
0.52 MB
Стойност на договора
10.09.2016 13:39:28
BGN, 102 813.00, 0.00, 102 813.00
Изпълнител
10.09.2016 13:39:28
Национален археологически институт с музей при БАН