ОП Ид.No
812
Обект на поръчката
22.08.2016 10:21:27
Доставка
Предмет на поръчката
22.08.2016 10:21:27
Доставка и монтаж на 5 (пет) броя фабрично нови мобилни електронни везни с неавтоматично действие за поосово измерване на пътни превозни средства
Ред за провеждане
22.08.2016 10:21:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.08.2016 10:21:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.08.2016 10:21:27
104 от 18.08.2016
745451/18.08.2016
22.08.2016 10:21:27
0.19 MB
Обявление/Публична покана
22.08.2016 10:21:27
от 18.08.2016
745453/18.08.2016
22.08.2016 10:21:27
0.18 MB
Документация
22.08.2016 10:21:27
 
Номер на преписка в АОП
22.08.2016 10:21:27
00044-2016-0072
Срок за получаване на офертите
22.08.2016 10:21:27
26.09.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.10.2016 15:55:03
 
12.10.2016 15:55:03
0.22 MB
12.10.2016 15:55:03
0.15 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.11.2016 16:55:07
 
25.11.2016 16:55:07
0.1 MB
25.11.2016 16:55:07
0.52 MB
Решение за прекратяване
25.11.2016 16:55:07
154 от 24.11.2016
761883/09.12.2016 г.