ОП Ид.No
816
Обект на поръчката
29.08.2016 10:28:45
Строителство
Предмет на поръчката
29.08.2016 10:28:45
„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“
Ред за провеждане
29.08.2016 10:28:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
29.08.2016 10:28:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.08.2016 10:28:45
112 от 26.08.2016
746610/26.08.2016
29.08.2016 10:28:45
1.16 MB
Обявление/Публична покана
29.08.2016 10:28:45
от 26.08.2016
746612/26.08.2016
29.08.2016 10:28:45
0.8 MB
Документация
29.08.2016 10:28:45
 
30.08.2016 10:10:56
245.44 MB
30.08.2016 10:10:56
52.89 MB
Разяснения по документация за участие
29.08.2016 10:28:45
 
Номер на преписка в АОП
29.08.2016 10:28:45
00044-2016-0078
Срок за получаване на офертите
29.08.2016 10:28:45
10.10.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.12.2016 17:15:48
 
09.12.2016 17:15:48
4.15 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.05.2017 16:48:16
53-00-3259 от 16.05.2017
На 19.05.2017 г. от 11:00 часа, в зала № 702 на VII-ми етаж в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.07.2017 14:31:52
 
14.07.2017 14:31:52
1.8 MB
14.07.2017 14:31:52
2.45 MB
14.07.2017 14:31:52
0.07 MB
14.07.2017 14:31:52
0.46 MB
14.07.2017 14:31:52
0.73 MB
14.07.2017 14:31:52
0.31 MB
Решение за определяне на изпълнител
14.07.2017 14:31:52
68 от 14.07.2017
14.07.2017 14:31:52
1.51 MB
 
Договор No.РД-17-28/29.09.2017
Обособена позиция
18.10.2017 10:26:08
1
Предмет на договора
18.10.2017 10:26:08
„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260“
Договор тип
18.10.2017 10:26:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.10.2017 10:26:08
РД-17-28 от 29.09.2017
809989/16.10.2017
18.10.2017 10:26:08
40.7 MB
18.10.2017 10:26:08
3.02 MB
18.10.2017 10:26:08
1.21 MB
Стойност на договора
18.10.2017 10:26:08
BGN, 119 785 000.00, 20.00, 143 742 000.00
Срок за изпълнение
18.10.2017 10:26:08
 
910 дни
Изпълнител
18.10.2017 10:26:08
ДЗЗД Хемус 16320 (Инфра Експерт ЕООД, Пътинженерингстрой-Т ЕАД, Автомагистрали-Черно Море АД и Трансконсулт-22 ООД)
Промени в условията на договора
05.02.2021 18:12:36