ОП Ид.No
822
Обект на поръчката
15.09.2016 13:10:44
Услуга
Предмет на поръчката
15.09.2016 13:10:44
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и за осигуряване на ваучери за хотелско настаняване и полици за медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
15.09.2016 13:10:44
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
15.09.2016 13:10:44
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
15.09.2016 13:10:44
Решение-124 от 15.09.2016
749039/15.09.2016
15.09.2016 13:10:44
0.14 MB
Обявление/Публична покана
15.09.2016 13:10:44
от 15.09.2016
749042/15.09.2016
15.09.2016 13:10:44
0.18 MB
Документация
15.09.2016 13:10:44
 
Номер на преписка в АОП
15.09.2016 13:10:44
00044-2016-0085
Срок за получаване на офертите
15.09.2016 13:10:44
11.10.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.12.2016 17:17:19
 
13.12.2016 17:17:19
0.43 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.04.2017 16:29:56
53-00-2768 от 28.04.2017
Отваряне на ценовите оферти на 04.05.2017 г. от 11:00 часа в зала 701, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.07.2017 11:18:18
 
11.07.2017 11:18:18
0.63 MB
11.07.2017 11:18:18
0.35 MB
11.07.2017 11:18:18
0.16 MB
11.07.2017 11:18:18
0.37 MB
Решение за класиране
11.07.2017 11:18:18
67 от 11.07.2017
11.07.2017 11:18:18
0.32 MB
 
Договор No.РД-37-33/06.10.2017
Обособена позиция
09.10.2017 12:18:06
1
Предмет на договора
09.10.2017 12:18:06
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и за осигуряване на ваучери за хотелско настаняване и полици за медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
09.10.2017 12:18:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.10.2017 12:18:06
РД-37-33 от 06.10.2017
808868/09.10.2017
09.10.2017 12:18:06
11.23 MB
09.10.2017 12:18:06
0.12 MB
09.10.2017 12:18:06
1.64 MB
Стойност на договора
09.10.2017 12:18:06
BGN, 180 000.00, 20.00, 216 000.00
Срок за изпълнение
09.10.2017 12:18:06
 
24 месеца
Изпълнител
09.10.2017 12:18:06
Аргус травел интернешънъл ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.02.2020 10:54:22