ОП Ид.No
826
Обект на поръчката
21.09.2016 18:36:35
Строителство
Предмет на поръчката
21.09.2016 18:36:35
„Ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение при км 358+607 на пътна връзка „Бургас-запад” при АМ”Тракия”
Ред за провеждане
21.09.2016 18:36:35
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
21.09.2016 18:36:35
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
21.09.2016 18:36:35
7 от 21.09.2016
Документация
21.09.2016 18:36:35
 
Номер на преписка в АОП
21.09.2016 18:36:35
9056815
21.09.2016 18:36:35
0.08 MB
Срок за получаване на офертите
21.09.2016 18:36:35
07.10.2016 18:33
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2016 18:36:35
от 26.10.2016
ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ
26.10.2016 15:46:03
0.85 MB
 
Обособена позиция No.null
Договор
22.11.2016 12:02:49
от 22.11.2016
Договор за изпълнение