ОП Ид.No
827
Предмет на поръчката
25.09.2016 16:10:40
Ремонтно-възстановителни работи във връзка с обект „Път ІІ-99 „Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“
Ред за провеждане
25.09.2016 16:10:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2016 16:10:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.09.2016 16:10:40
3 от 25.09.2016
25.09.2016 16:10:40
0.21 MB
Обявление/Публична покана
25.09.2016 16:10:40
3 от 25.09.2016
25.09.2016 16:10:40
0.57 MB
Документация
25.09.2016 16:10:40
 
25.09.2016 16:10:40
0.2 MB
25.09.2016 16:10:40
0.02 MB
25.09.2016 16:10:40
0.03 MB
25.09.2016 16:10:40
2.69 MB
25.09.2016 16:10:40
0.87 MB
25.09.2016 16:10:40
1.49 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.11.2016 16:57:14
от 25.11.2016
Протокол №1
25.11.2016 16:57:14
0.94 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2016 16:10:40
от 25.11.2016
Съобщение отваряне на ценови предложения
Решение за прекратяване
13.01.2017 12:06:01
от 13.01.2017
решение за прекратяване