ОП Ид.No
828
Обект на поръчката
25.09.2016 17:02:58
Услуга
Предмет на поръчката
25.09.2016 17:02:58
Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“
Ред за провеждане
25.09.2016 17:02:58
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2016 17:02:58
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.09.2016 17:02:58
5 от 25.09.2016
25.09.2016 17:02:58
0.23 MB
Обявление/Публична покана
25.09.2016 17:02:58
5 от 25.09.2016
Документация
25.09.2016 17:02:58
 
25.09.2016 17:02:58
0.02 MB
25.09.2016 17:02:58
0.03 MB
25.09.2016 17:02:58
2.69 MB
25.09.2016 17:02:58
0.87 MB
25.09.2016 17:02:58
1.49 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2016 17:02:58
от 20.12.2016
протокол № 1
20.12.2016 09:32:04
0.25 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.12.2016 17:12:21
от 28.12.2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
28.12.2016 17:12:21
1.7 MB
Решение за класиране
04.01.2017 17:41:12
от 04.01.2017
РЕШЕНИЕ
04.01.2017 17:41:12
1.79 MB
 
Договор No.ДОГОВОР № РД 34-1/17.02.2017
Обособена позиция
10.03.2017 16:50:56
1
Предмет на договора
10.03.2017 16:50:56
Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път ІІ-99 Бургас-Царево, мост при км 20+504 (п.в. Созопол)“
Договор тип
10.03.2017 16:50:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Договор
10.03.2017 16:50:56
ДОГОВОР № РД 34-1 от 17.02.2017
10.03.2017 16:50:56
0.89 MB
Стойност на договора
10.03.2017 16:50:56
BGN, 2 050.00, 20.00, 2 460.00
Изпълнител
10.03.2017 16:50:56
Трансконсулт - БГ ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.12.2018 12:23:28
от 18.12.2018
Уведомление за изпълнен договор